Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2022-04-14
Ogłoszenie Nr WOP.526.3.11.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.11.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.  


Termin rozpoczęcia konsultacji: 15.04.2022
Termin zakończenia konsultacji: 25.04.2022


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

" www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
" www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego".

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  
Wydział Polityki Społecznej, pokój nr 211, II piętro.


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Magdalena Józwa-Katolik, Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej, pokój 211, II piętro, tel. 32 295 96 04, e-mail: mkatolik@dg.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 25.04.2022 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl.


Podstawa prawna:
" Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
" Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 roku, poz. 1968)
" Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)


Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej

Natalia Wierzelewska

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-28 13:33:39
Data utworzenia 2022-04-14
Data udostępnienia 2022-04-14 15:37:07
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Sienkiewicz
Udostępnił Anastazja Wypych