Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2022-04-12
Ogłoszenie Nr WOP.526.3.9.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: nadania nowej nazwy ulicy Malinowa.

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.9.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: nadania nowej nazwy ulicy Malinowa.


Termin rozpoczęcia konsultacji: 14.04.2022

Termin zakończenia konsultacji: 22.04.2022


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

"www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".

"www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Geodezji i Kartografii Pokój nr 7, parter, tel. 32 295-68-08, amalara@dg.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Agnieszka Malara-starszy inspektor Pok. nr 7, parter, tel. 32 295-68-08, amalara@dg.pl.


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2022 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.plPodstawa prawna:
" Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
" Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 roku, poz. 1968)
"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)


Naczelnik
Wydziału Geodezji i Kartografii
Arleta Grzesik
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-26 14:10:53
Data utworzenia 2022-04-12
Data udostępnienia 2022-04-13 13:20:20
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Sienkiewicz
Udostępnił Anastazja Wypych