Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Rejestr zmian Drukuj...
Nazwa
Zespoł Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

Adres
ul. Chopina 34
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032)262 69 68
Telefon
(032) 261 73 06  262 24 32
strona www
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
   
   
sekretariat szkoły
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
sekretarz szkoły    - Wioletta Bedla
referent ds. uczniowskich - Katarzyna Doroz
Dyrektor
Andrzej Latosik
Zastępca dyrektora
Mirosława Gulcz
Kierownik zajęć sportowo- rekreacyjno- turystycznych
Piotr Wyrozumski
Organ prowadzący szkołę
Gmina Dąbrowa Górnicza
Akt założycielski szkoły publicznej
­ Uchwała Nr XXV/467/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.04.2004 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół  Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chopina 34,
­ Akt Założycielski Szkoły Publicznej z dnia 22.07.2004 r.,
­ Uchwała Nr LIV/1030/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej imienia Polskich Olimpijczyków.
Obwód
DO OBWODU GIMNAZJUM NALEŻĄ ULICE:
Mireckiego, Szpitalna, Żeromskiego, Dąbrowskiego, Sobieskiego, Okrzei, Sienkiewicza, Chopina, Łukasińskiego, 3-go Maja, Paryska, Bandrowskiego, Struga, Legionów Polskich Nr 40, 42, 44, 46, Barlickiego, Filtrowa, Moniuszki, Perla, Siemońska

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/385/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.05.2002 r.

Rejonizacja do gimnazjum nie dotyczy uczniów klas sportowych.
Dokumenty programowe szkoły
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Program Poprawy Efektywności Wychowania,
- Program Profilaktyki,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Strategia Rozwoju Szkoły
Opis
Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi:
- 13 i oddział przyszpitalny /w tym 8 klas sportowych w dyscyplinach:
piłka siatkowa, lekka atletyka, pływanie./

Liceum Sportowe:
- 8 /w tym 5 klas sportowych w dyscyplinach: piłka siatkowa, lekka atletyka, pływanie/

LICZBA UCZNIÓW
gimnazjum - 325
liceum - 186
Łącznie w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej kształci się 511 uczniów.

LICZBA NAUCZYCIELI
- 73 z pełnymi kwalifikacjami kierunkowymi i pedagogicznymi /w tym 16 osoby stanowi kadrę nauczycieli wychowania fizycznego i trenerską./
- konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00.

LICZBA SAL LEKCYJNYCH
Ogółem 50 w tym: 3 specjalistyczne pracownie komputerowe z dostępem do sieci internetowej, pracownia ekologiczna, europejska, językowa, multimedialna, dziedzictwa regionalnego oraz inne przedmiotowe.
Biblioteka i czytelnia multimedialna
/4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu/
Nauczyciele - bibliotekarze:
Sylwia Czarnik
Eulalia Wylot

Godziny pracy biblioteki i czytelni:
poniedziałek 8.00 - 17.00
wtorek          8.00 - 16.00
środa           8.00 - 17.00
czwartek       8.00 - 16.00
piątek          8.00 - 17.00
Centrum Zajęć Pozalekcyjnych
Nauczyciele CZP:
Agnieszka Kurasandzis
Wioletta Domachowska - Macek
Violetta Kaczmarczyk - Baranek
Aneta Picheta

Godziny pracy:
poniedziałek  9.45  - 17.00
wtorek           9.50  - 17.00
środa            9.50  - 17.00
czwartek        9.50  - 17.00
piątek          11.30 - 17.00

Oferowane prze CZP zajęcia:
koło teatralno - kabaretowe, plastyczne (ceramika , witraż), dziennikarskie, inicjatywy kulturalnej, nauka języka migowego, pantomima.
Zaplecze sportowe
- 3 sale gimnastyczne,
- 2 siłownie,
- sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
- stadion lekkoatletyczny ze sztuczną nawierzchnią - bieżnia 100 m, bieżnia okólna, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, dyskiem, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do siatkówki plażowej,
- basen - ogólnodostępny:
poniedziałek   19.30 - 21.30
wtorek            19.30 - 21.30
środa             19.30 - 21.30
czwartek         19.30 - 21.30
piątek            19.30 - 21.30
Pedagog
Pedagog: Danuta Sornat
poniedziałek 9.00 - 13.00
wtorek        10.00 - 13.00
środa          12.00 - 17.00
czwartek       8.00 - 12.00
piątek          9.00 - 13.00

Dodatkowe konsultacje indywidualne - każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00
Psycholog
Psycholog: Monika Karpiel
poniedziałek 12.30 - 14.30 i 15.30 - 17.00  
wtorek           9.40 - 12.40  
środa           11.00 - 12.30  
czwartek       11.40 - 12.40
piątek          nieczynny

Dodatkowe konsultacje indywidualne - każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00

Oferowane formy pomocy:
- doradztwo pedagogiczno - psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- indywidualna praca z uczniem,
- doradztwo zawodowe,
- profilaktyka wychowawcza.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Opiekę medyczną nad uczniami sprawują:
higienistka dyplomowana - Iwona Burska, pielęgniarka dyplomowana - Aneta Zych

poniedziałek 7.30 - 11.00   12.15 - 15.00
wtorek          7.30 - 15.00
środa           7.30 - 15.00
czwarte       11.30 - 15.00  
piątek          7.30 - 9.30     11.10 - 15.00
Zaplecze socjalne
kuchnia, jadalnia, sklepik uczniowski, automaty z gorącymi napojami.
Cena obiadu w stołówce szkolnej: 3,50 zł dla ucznia
                                                5,50 zł dla pracowników szkoły
Oferta edukacyjna
NAUCZANE JĘZYKI OBCE
w gimnazjum:
- język angielski,
- język niemiecki.

w liceum:
- język angielski,
- język niemiecki
- język francuski,
- język rosyjski.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
w liceum:
klasa I A -  j. polski, j. angielski /j. niemiecki, elementy dziennikarstwa i fotografii,
klasa I S -  biologia, j. angielski /j. niemiecki, szkolenie sportowe: piłka siatkowa, LA, pływanie, elementy edukacji zdrowotnej z rehabilitacją,

klasa II A -  biologia, j. angielski /j. niemiecki, elementy edukacji ekologicznej,
klasa II L -  geografia, j. angielski /j. niemiecki, szkolenie sportowe:  LA, pływanie, elementy ochrony  środowiska i turystyki,
klasa II S - biologia, j. angielski /j. niemiecki: szkolenie sportowe: piłka  siatkowa, elementy edukacji zdrowotnej z rehabilitacją,

klasa III A -  j. polski, j. angielski /j. niemiecki, elementy dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
klasa III L - geografia, j. angielski /j. niemiecki, szkolenie sportowe:  LA, pływanie, elementy ochrony środowiska i turystyki,
klasa III S - biologia, j. angielski /j. niemiecki: szkolenie sportowe: piłka  siatkowa, elementy edukacji zdrowotnej z rehabilitacją,


REALIZOWANE PROGRAMY AUTORSKIE
w gimnazjum:
- komunikacja społeczna,
- technika dla klas I - III,
- informatyka,
- szkolenie sportowe w dyscyplinach : piłka siatkowa, lekka atletyka, pływanie.


w liceum:
- elementy dziennikarstwa i fotografii,
- elementy dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
- elementy ochrony środowiska i turystyki,
- elementy edukacji zdrowotnej z rehabilitacją,
- elementy edukacji ekologicznej,
- szkolenie sportowe w dyscyplinach : piłka siatkowa,, lekka atletyka, pływanie,
- wychowanie do życia w rodzinie,
- podstawy przedsiębiorczości.


inne programy autorskie:
- Program Szkoły Promującej Zdrowie - "W zdrowym ciele - zdrowy duch",
- Program działalności Szkolnego Klubu Europejskiego "Euroteam",
- Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

ZAJĘCIA DODATKOWE /NIEODPŁATNE/
w gimnazjum:
- sportowe: zajęcia sportowe - rekreacyjne, taneczne, aerobik, zajęcia na siłowni, zespołowe gry sportowe,
- przedmiotowe: zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, koło informatyczne, matematyczne, polonistyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, językowe, geograficzne, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
- artystyczne: zajęcia kabaretowo-teatralne, zespół wokalny,
- inne: doradztwo zawodowe, Klub Ekologiczny 4-H, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Caritas.

w liceum:
- sportowe: zajęcia taneczne, aerobik, zajęcia na siłowni, zespołowe gry sportowe.
- przedmiotowe: zajęcia przygotowujące uczniów klas I, II, i III do egzaminu maturalnego (wszystkie przedmioty zgodnie z wyborem przez uczniów oraz zajęcia z bibliografii dla maturzystów), zajęcia informatyczne.
- artystyczne: zajęcia kabaretowo-teatralne, zespół wokalny.
- inne: Klub Europejski, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Caritas, Klub Ekologiczny 4-H, Punkt Konsultacyjny Matura 2010.
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki realizacji tych zadań
- Akcja "Szkoła z klasą"  organizowana przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod Patronatem Prezydenta RP.

- Uzyskanie certyfikatu "Szkoły z klasą" oraz uzyskanie sprawności "AGO' i "COGITO"/gimnazjum i liceum/.

- Program "Trzymaj formę" - udział w realizacji zadań oraz filmu edukacyjnego.

- Kampania "Szkoła bez przemocy" organizowana przez Dziennik Zachodni i Fundację Grupy TP.

- Akcja "Nauczyciel z klasą" prowadzona przez Centrum Edukacji Europejskiej - uzyskanie przez 10 nauczycieli szkoły tytułu "Nauczyciela z klasą".

- Ogólnonarodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" pod honorowym patronatem Prezydenta RP:
 - Realizacja przez Klub 4H projektu zespołowego "Segregujesz - świat ratujesz", "Przemszę zaadoptujesz - rzekę uratujesz", "Energetyczne historie".
 - Realizacja projektu "Wspólnie dla miasta - Młodzi dla miasta.
 - Otrzymanie prestiżowej nagrody - tytułu "Mecenasa Polskiej Ekologii" i Kryształowej Statuetki w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. w nadanego przez Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej.

- Uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym  "Odważmy się  być wolnymi" organizowanym pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Wojewódzkie Współzawodnictwo Sportowe o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty:
 - udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego.
Uzyskanie II miejsca w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół gimnazjalnych za rok szkolny 2007/2008.
Uzyskanie V miejsca w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt za rok szkolny 2007/2008.
Uzyskanie V miejsca w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych chłopców za rok szkolny 2007/2008.

- Uzyskanie certyfikatu "Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie",

- Uzyskanie Certyfikatu  Lidera Edukacji Ekologicznej w XVI edycji konkursu "Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego".

- Współpraca ze szkołami w zakresie wymiany młodzieży /Cadca - Słowacja, Rotenburg - Niemcy, Tulle - Francja/.

Współpraca szkoły:
- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie naboru i prowadzenia klas sportowych /na mocy zawartego porozumienia/.

- Miejski Klub Sportowy w zakresie organizacji imprez i zawodów sportowych oraz udostępniania bazy sportowej szkoły.

- Dąbrowskie placówki oświatowe w zakresie udostępniania bazy sportowej, organizacji imprez i zawodów sportowych, imprez miejskich oraz warsztatów i konkursów przedmiotowych.

- Uniwersytet Śląski, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Stowarzyszenie "Ziemia i My", Muzeum "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, Ośrodek Dydaktyczny Jurajskich Parków Krajobrazowych w Smoleniu, Ośrodek Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych w Rudach Wielkich, Miejska Oczyszczalnia Ścieków PWiK - stacja diagnostyczna wody pitnej w zakresie organizacji lekcji, warsztatów, badań, itp.

- Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej w zakresie realizacji projektów zespołowych, organizacji zajęć dydaktycznych, szkoleń i wykładów.

- Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie w zakresie organizacji na terenie szkoły szkoleń dla nauczycieli i funkcjonowania ośrodka dystrybucyjnego.

Organizacja cyklicznych imprez na rzecz środowiska lokalnego:
- Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
- "Dąbrowa Górnicza mówi NIE uzależnieniom" - impreza plenerowa.
- "Bieg po zdrowie w Dąbrowie".
- Współorganizowanie konkursów międzyszkolnych, imprez kulturalnych, aukcji, wernisaży, wystaw.
- Akcja "Sprzątanie Świata" oraz inne ekologiczne.
- Święto Niepodległości.
- Święto Sportu Szkolnego i Dzień Patrona Szkoły.
- Organizacja zawodów sportowych: miejskich, rejonowych, ogólnopolskich  w różnych dyscyplinach.
- Imprezy integrujące środowisko: Inauguracja Sportowej Zimy, Dni Otwarte Szkoły - prezentacje osiągnięć uczniów, Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, sesje i warsztaty ekologiczne.
Misja szkoły i model absolwenta
Jesteśmy szkołą:
- zapewniającą wszechstronny rozwój osobowości wychowanków w atmosferze serdeczności i poczucia bezpieczeństwa,
- oferującą rzetelną, wiedzę wysoki poziom nauczania i kształcenie dostosowane do możliwości ucznia,
- pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
- zapewniającą poszanowanie godności, praw każdego człowieka, równość szans i sprawiedliwość społeczną,
- wspierającą partnerstwo między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,
- preferującą demokratyczny sposób rozwiązywania problemów,
- propagującą edukację regionalną, kulturalną, techniczną, informatyczną, naukę języków obcych oraz wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem życia,
- przygotowującą młodych ludzi do:
świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
dbałości o swoje zdrowie,
korzystanie ze źródeł informacji,
wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań,
poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania i szkoły,
życia w zjednoczonej Europie,
pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w  społeczeństwie normami,
- wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

Absolwent ZSS w Dąbrowie Górniczej umie:
- poprawnie posługiwać się językiem ojczystym i przynajmniej w zakresie podstawowym  drugim językiem /obcym/,
- uczyć się samodzielnie /planować, organizować i oceniać własną naukę/,
- korzystać ze źródeł informacji,
- wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności,
- efektywnie współdziałać w zespole w oparciu o obowiązujące normy społeczne,
- skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach i rozwiązywać problemy,
- dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia,
- prezentować własny punkt widzenia i uwzględniać poglądy innych ludzi,
- identyfikować się z tradycją i dążeniami rodziny, szkoły, regionu i kraju,
- korzystać z dóbr kultury,
- dbać o własne bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

Treść  i istotę wysiłków wychowawczych stanowią wartości:
tolerancja, uczciwość, godność, szacunek , kultura osobista i przestrzeganie zasad uznanych przez społeczność szkolną za szczególnie istotne.

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. W związku z tym w działaniu wychowawczym zmierzamy do osiągnięcia następujących celów:
- wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,
- ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych,
- współczesna cywilizacja stawia wymóg rozszerzenia tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych, ekologicznych, edukacji prozdrowotnej, świata mediów, itp.
Inne informacje o szkole
- Szkoła jest siedzibą Zarządu Oddziału ZNP, udostępnia również pomieszczenia w czasie wyborów parlamentarnych i samorządowych na siedziby Komisji Obwodowych.

- Szkoła jest ośrodkiem sportu dla uzdolnionej młodzieży z Dąbrowy Górniczej - udostępnia zaplecze sportowe i inne pomieszczenia od godz. 6.00 - 22.00.

- Liczna grupa uczniów szkoły corocznie otrzymuje Stypendia Rady Miejskiej za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu /za rok szkolny 2006/2007 - 26 uczniów/, corocznie  jeden uczeń liceum osiągający najlepsze wyniki w nauce otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

- Szkoła organizuje w każdym roku szkolnym imprezy integracyjne, wycieczki narciarskie oraz obozy sportowe.

- Szkołą jest miejscem gdzie odbywają się spotkania emerytów i rencistów, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli i konferencje dyrektorów oraz zebrania członków Miejskiego Klubu Sportowego i CSiR  MOS Dąbrowa Górnicza.

- Szkoła jest siedzibą Uczniowskiego Klub Szkolnego Związku Sportowego.

- Szkoła wydaje gazetę uczniowską i nauczycielską.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 31 stycznia 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 21379879 Oficjalna strona o BIP