Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zespoł Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

Adres
ul. Chopina 34
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032)262 69 68
Telefon
(032) 261 73 06  262 24 32
strona www
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
   
   
sekretariat szkoły
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
sekretarz szkoły    - Wioletta Bedla
referent ds. uczniowskich - Katarzyna Doroz
Dyrektor
Andrzej Latosik
Zastępca dyrektora
Mirosława Gulcz
Kierownik zajęć sportowo- rekreacyjno- turystycznych
Piotr Wyrozumski
Organ prowadzący szkołę
Gmina Dąbrowa Górnicza
Akt założycielski szkoły publicznej
­ Uchwała Nr XXV/467/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.04.2004 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół  Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chopina 34,
­ Akt Założycielski Szkoły Publicznej z dnia 22.07.2004 r.,
­ Uchwała Nr LIV/1030/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej imienia Polskich Olimpijczyków.
Obwód
DO OBWODU GIMNAZJUM NALEŻĄ ULICE:
Mireckiego, Szpitalna, Żeromskiego, Dąbrowskiego, Sobieskiego, Okrzei, Sienkiewicza, Chopina, Łukasińskiego, 3-go Maja, Paryska, Bandrowskiego, Struga, Legionów Polskich Nr 40, 42, 44, 46, Barlickiego, Filtrowa, Moniuszki, Perla, Siemońska

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/385/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.05.2002 r.

Rejonizacja do gimnazjum nie dotyczy uczniów klas sportowych.
Dokumenty programowe szkoły
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Program Poprawy Efektywności Wychowania,
- Program Profilaktyki,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Strategia Rozwoju Szkoły
Opis
Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi:
- 13 i oddział przyszpitalny /w tym 8 klas sportowych w dyscyplinach:
piłka siatkowa, lekka atletyka, pływanie./

Liceum Sportowe:
- 8 /w tym 5 klas sportowych w dyscyplinach: piłka siatkowa, lekka atletyka, pływanie/

LICZBA UCZNIÓW
gimnazjum - 325
liceum - 186
Łącznie w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej kształci się 511 uczniów.

LICZBA NAUCZYCIELI
- 73 z pełnymi kwalifikacjami kierunkowymi i pedagogicznymi /w tym 16 osoby stanowi kadrę nauczycieli wychowania fizycznego i trenerską./
- konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00.

LICZBA SAL LEKCYJNYCH
Ogółem 50 w tym: 3 specjalistyczne pracownie komputerowe z dostępem do sieci internetowej, pracownia ekologiczna, europejska, językowa, multimedialna, dziedzictwa regionalnego oraz inne przedmiotowe.
Biblioteka i czytelnia multimedialna
/4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu/
Nauczyciele - bibliotekarze:
Sylwia Czarnik
Eulalia Wylot

Godziny pracy biblioteki i czytelni:
poniedziałek 8.00 - 17.00
wtorek          8.00 - 16.00
środa           8.00 - 17.00
czwartek       8.00 - 16.00
piątek          8.00 - 17.00
Centrum Zajęć Pozalekcyjnych
Nauczyciele CZP:
Agnieszka Kurasandzis
Wioletta Domachowska - Macek
Violetta Kaczmarczyk - Baranek
Aneta Picheta

Godziny pracy:
poniedziałek  9.45  - 17.00
wtorek           9.50  - 17.00
środa            9.50  - 17.00
czwartek        9.50  - 17.00
piątek          11.30 - 17.00

Oferowane prze CZP zajęcia:
koło teatralno - kabaretowe, plastyczne (ceramika , witraż), dziennikarskie, inicjatywy kulturalnej, nauka języka migowego, pantomima.
Zaplecze sportowe
- 3 sale gimnastyczne,
- 2 siłownie,
- sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
- stadion lekkoatletyczny ze sztuczną nawierzchnią - bieżnia 100 m, bieżnia okólna, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, dyskiem, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do siatkówki plażowej,
- basen - ogólnodostępny:
poniedziałek   19.30 - 21.30
wtorek            19.30 - 21.30
środa             19.30 - 21.30
czwartek         19.30 - 21.30
piątek            19.30 - 21.30
Pedagog
Pedagog: Danuta Sornat
poniedziałek 9.00 - 13.00
wtorek        10.00 - 13.00
środa          12.00 - 17.00
czwartek       8.00 - 12.00
piątek          9.00 - 13.00

Dodatkowe konsultacje indywidualne - każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00
Psycholog
Psycholog: Monika Karpiel
poniedziałek 12.30 - 14.30 i 15.30 - 17.00  
wtorek           9.40 - 12.40  
środa           11.00 - 12.30  
czwartek       11.40 - 12.40
piątek          nieczynny

Dodatkowe konsultacje indywidualne - każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00

Oferowane formy pomocy:
- doradztwo pedagogiczno - psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- indywidualna praca z uczniem,
- doradztwo zawodowe,
- profilaktyka wychowawcza.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Opiekę medyczną nad uczniami sprawują:
higienistka dyplomowana - Iwona Burska, pielęgniarka dyplomowana - Aneta Zych

poniedziałek 7.30 - 11.00   12.15 - 15.00
wtorek          7.30 - 15.00
środa           7.30 - 15.00
czwarte       11.30 - 15.00  
piątek          7.30 - 9.30     11.10 - 15.00
Zaplecze socjalne
kuchnia, jadalnia, sklepik uczniowski, automaty z gorącymi napojami.
Cena obiadu w stołówce szkolnej: 3,50 zł dla ucznia
                                                5,50 zł dla pracowników szkoły
Oferta edukacyjna
NAUCZANE JĘZYKI OBCE
w gimnazjum:
- język angielski,
- język niemiecki.

w liceum:
- język angielski,
- język niemiecki
- język francuski,
- język rosyjski.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
w liceum:
klasa I A -  j. polski, j. angielski /j. niemiecki, elementy dziennikarstwa i fotografii,
klasa I S -  biologia, j. angielski /j. niemiecki, szkolenie sportowe: piłka siatkowa, LA, pływanie, elementy edukacji zdrowotnej z rehabilitacją,

klasa II A -  biologia, j. angielski /j. niemiecki, elementy edukacji ekologicznej,
klasa II L -  geografia, j. angielski /j. niemiecki, szkolenie sportowe:  LA, pływanie, elementy ochrony  środowiska i turystyki,
klasa II S - biologia, j. angielski /j. niemiecki: szkolenie sportowe: piłka  siatkowa, elementy edukacji zdrowotnej z rehabilitacją,

klasa III A -  j. polski, j. angielski /j. niemiecki, elementy dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
klasa III L - geografia, j. angielski /j. niemiecki, szkolenie sportowe:  LA, pływanie, elementy ochrony środowiska i turystyki,
klasa III S - biologia, j. angielski /j. niemiecki: szkolenie sportowe: piłka  siatkowa, elementy edukacji zdrowotnej z rehabilitacją,


REALIZOWANE PROGRAMY AUTORSKIE
w gimnazjum:
- komunikacja społeczna,
- technika dla klas I - III,
- informatyka,
- szkolenie sportowe w dyscyplinach : piłka siatkowa, lekka atletyka, pływanie.


w liceum:
- elementy dziennikarstwa i fotografii,
- elementy dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
- elementy ochrony środowiska i turystyki,
- elementy edukacji zdrowotnej z rehabilitacją,
- elementy edukacji ekologicznej,
- szkolenie sportowe w dyscyplinach : piłka siatkowa,, lekka atletyka, pływanie,
- wychowanie do życia w rodzinie,
- podstawy przedsiębiorczości.


inne programy autorskie:
- Program Szkoły Promującej Zdrowie - "W zdrowym ciele - zdrowy duch",
- Program działalności Szkolnego Klubu Europejskiego "Euroteam",
- Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

ZAJĘCIA DODATKOWE /NIEODPŁATNE/
w gimnazjum:
- sportowe: zajęcia sportowe - rekreacyjne, taneczne, aerobik, zajęcia na siłowni, zespołowe gry sportowe,
- przedmiotowe: zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, koło informatyczne, matematyczne, polonistyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, językowe, geograficzne, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
- artystyczne: zajęcia kabaretowo-teatralne, zespół wokalny,
- inne: doradztwo zawodowe, Klub Ekologiczny 4-H, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Caritas.

w liceum:
- sportowe: zajęcia taneczne, aerobik, zajęcia na siłowni, zespołowe gry sportowe.
- przedmiotowe: zajęcia przygotowujące uczniów klas I, II, i III do egzaminu maturalnego (wszystkie przedmioty zgodnie z wyborem przez uczniów oraz zajęcia z bibliografii dla maturzystów), zajęcia informatyczne.
- artystyczne: zajęcia kabaretowo-teatralne, zespół wokalny.
- inne: Klub Europejski, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Caritas, Klub Ekologiczny 4-H, Punkt Konsultacyjny Matura 2010.
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki realizacji tych zadań
- Akcja "Szkoła z klasą"  organizowana przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod Patronatem Prezydenta RP.

- Uzyskanie certyfikatu "Szkoły z klasą" oraz uzyskanie sprawności "AGO' i "COGITO"/gimnazjum i liceum/.

- Program "Trzymaj formę" - udział w realizacji zadań oraz filmu edukacyjnego.

- Kampania "Szkoła bez przemocy" organizowana przez Dziennik Zachodni i Fundację Grupy TP.

- Akcja "Nauczyciel z klasą" prowadzona przez Centrum Edukacji Europejskiej - uzyskanie przez 10 nauczycieli szkoły tytułu "Nauczyciela z klasą".

- Ogólnonarodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" pod honorowym patronatem Prezydenta RP:
 - Realizacja przez Klub 4H projektu zespołowego "Segregujesz - świat ratujesz", "Przemszę zaadoptujesz - rzekę uratujesz", "Energetyczne historie".
 - Realizacja projektu "Wspólnie dla miasta - Młodzi dla miasta.
 - Otrzymanie prestiżowej nagrody - tytułu "Mecenasa Polskiej Ekologii" i Kryształowej Statuetki w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. w nadanego przez Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej.

- Uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym  "Odważmy się  być wolnymi" organizowanym pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Wojewódzkie Współzawodnictwo Sportowe o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty:
 - udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego.
Uzyskanie II miejsca w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół gimnazjalnych za rok szkolny 2007/2008.
Uzyskanie V miejsca w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt za rok szkolny 2007/2008.
Uzyskanie V miejsca w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych chłopców za rok szkolny 2007/2008.

- Uzyskanie certyfikatu "Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie",

- Uzyskanie Certyfikatu  Lidera Edukacji Ekologicznej w XVI edycji konkursu "Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego".

- Współpraca ze szkołami w zakresie wymiany młodzieży /Cadca - Słowacja, Rotenburg - Niemcy, Tulle - Francja/.

Współpraca szkoły:
- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie naboru i prowadzenia klas sportowych /na mocy zawartego porozumienia/.

- Miejski Klub Sportowy w zakresie organizacji imprez i zawodów sportowych oraz udostępniania bazy sportowej szkoły.

- Dąbrowskie placówki oświatowe w zakresie udostępniania bazy sportowej, organizacji imprez i zawodów sportowych, imprez miejskich oraz warsztatów i konkursów przedmiotowych.

- Uniwersytet Śląski, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Stowarzyszenie "Ziemia i My", Muzeum "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, Ośrodek Dydaktyczny Jurajskich Parków Krajobrazowych w Smoleniu, Ośrodek Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych w Rudach Wielkich, Miejska Oczyszczalnia Ścieków PWiK - stacja diagnostyczna wody pitnej w zakresie organizacji lekcji, warsztatów, badań, itp.

- Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej w zakresie realizacji projektów zespołowych, organizacji zajęć dydaktycznych, szkoleń i wykładów.

- Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie w zakresie organizacji na terenie szkoły szkoleń dla nauczycieli i funkcjonowania ośrodka dystrybucyjnego.

Organizacja cyklicznych imprez na rzecz środowiska lokalnego:
- Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
- "Dąbrowa Górnicza mówi NIE uzależnieniom" - impreza plenerowa.
- "Bieg po zdrowie w Dąbrowie".
- Współorganizowanie konkursów międzyszkolnych, imprez kulturalnych, aukcji, wernisaży, wystaw.
- Akcja "Sprzątanie Świata" oraz inne ekologiczne.
- Święto Niepodległości.
- Święto Sportu Szkolnego i Dzień Patrona Szkoły.
- Organizacja zawodów sportowych: miejskich, rejonowych, ogólnopolskich  w różnych dyscyplinach.
- Imprezy integrujące środowisko: Inauguracja Sportowej Zimy, Dni Otwarte Szkoły - prezentacje osiągnięć uczniów, Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, sesje i warsztaty ekologiczne.
Misja szkoły i model absolwenta
Jesteśmy szkołą:
- zapewniającą wszechstronny rozwój osobowości wychowanków w atmosferze serdeczności i poczucia bezpieczeństwa,
- oferującą rzetelną, wiedzę wysoki poziom nauczania i kształcenie dostosowane do możliwości ucznia,
- pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
- zapewniającą poszanowanie godności, praw każdego człowieka, równość szans i sprawiedliwość społeczną,
- wspierającą partnerstwo między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,
- preferującą demokratyczny sposób rozwiązywania problemów,
- propagującą edukację regionalną, kulturalną, techniczną, informatyczną, naukę języków obcych oraz wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem życia,
- przygotowującą młodych ludzi do:
świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
dbałości o swoje zdrowie,
korzystanie ze źródeł informacji,
wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań,
poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania i szkoły,
życia w zjednoczonej Europie,
pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w  społeczeństwie normami,
- wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

Absolwent ZSS w Dąbrowie Górniczej umie:
- poprawnie posługiwać się językiem ojczystym i przynajmniej w zakresie podstawowym  drugim językiem /obcym/,
- uczyć się samodzielnie /planować, organizować i oceniać własną naukę/,
- korzystać ze źródeł informacji,
- wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności,
- efektywnie współdziałać w zespole w oparciu o obowiązujące normy społeczne,
- skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach i rozwiązywać problemy,
- dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia,
- prezentować własny punkt widzenia i uwzględniać poglądy innych ludzi,
- identyfikować się z tradycją i dążeniami rodziny, szkoły, regionu i kraju,
- korzystać z dóbr kultury,
- dbać o własne bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

Treść  i istotę wysiłków wychowawczych stanowią wartości:
tolerancja, uczciwość, godność, szacunek , kultura osobista i przestrzeganie zasad uznanych przez społeczność szkolną za szczególnie istotne.

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. W związku z tym w działaniu wychowawczym zmierzamy do osiągnięcia następujących celów:
- wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,
- ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych,
- współczesna cywilizacja stawia wymóg rozszerzenia tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych, ekologicznych, edukacji prozdrowotnej, świata mediów, itp.
Inne informacje o szkole
- Szkoła jest siedzibą Zarządu Oddziału ZNP, udostępnia również pomieszczenia w czasie wyborów parlamentarnych i samorządowych na siedziby Komisji Obwodowych.

- Szkoła jest ośrodkiem sportu dla uzdolnionej młodzieży z Dąbrowy Górniczej - udostępnia zaplecze sportowe i inne pomieszczenia od godz. 6.00 - 22.00.

- Liczna grupa uczniów szkoły corocznie otrzymuje Stypendia Rady Miejskiej za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu /za rok szkolny 2006/2007 - 26 uczniów/, corocznie  jeden uczeń liceum osiągający najlepsze wyniki w nauce otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

- Szkoła organizuje w każdym roku szkolnym imprezy integracyjne, wycieczki narciarskie oraz obozy sportowe.

- Szkołą jest miejscem gdzie odbywają się spotkania emerytów i rencistów, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli i konferencje dyrektorów oraz zebrania członków Miejskiego Klubu Sportowego i CSiR  MOS Dąbrowa Górnicza.

- Szkoła jest siedzibą Uczniowskiego Klub Szkolnego Związku Sportowego.

- Szkoła wydaje gazetę uczniowską i nauczycielską.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 31 stycznia 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 32674380 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony