Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Strategia i rozwój miasta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-10-22 Symbol:  LVII/993/10
w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2010-10-22 Symbol:  LVII/992/10
w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".
2010-10-22 Symbol:  LVII/1001/10
w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dąbrowa Górnicza – II edycja oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2010-09-24 Symbol:  LV/967/10
w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010-04-23 Symbol:  L/887/10
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008 – 2013, Partnerstwo: Wspólnie dla Miasta” za rok 2009.
2010-04-23 Symbol:  L/885/10
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa Górnicza do sieci tematycznej pod nazwą OP–ACT- Options of actions for strategic positioning of small and medium sized cities (Opcje działań dla strategicznego sytuowania miast małej i średniej wielkości), prowadzonej przez miasto Leoben (Austria) w ramach programu URBACT II.
2010-03-26 Symbol:  XLVIII/858/10
w sprawie: przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno – prywatnego zadania pn.: „Budowa, eksploatacja i utrzymanie drogi stanowiącej połączenie do terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej” oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy
2010-03-26 Symbol:  LV/966/10
w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych położonych na terenach reprezentacyjnych przestrzeni publicznych miasta Dąbrowa Górnicza, wybudowanych do roku 1970, w których wykonano remont elewacji.
2009-12-18 Symbol:  XLV/828/09
w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisania porozumienia intencyjnego i podjęcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Akademię Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego.
2009-10-30 Symbol:  XLIII/790/09
w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.
2009-10-30 Symbol:  XLIII/789/09
w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..
2009-10-30 Symbol:  XLIII/773/09
w sprawie: zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2009 rok – Wieloletni Program Inwestycyjny
2009-08-25 Symbol:  XLI/719/09
w sprawie: przystąpienia do Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na okres realizacji projektu na lata 2007-2013.
2009-08-24 Symbol:  XLI/748/09
w sprawie: przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008 – 2020 (aktualizacja – 2009 r.)”
2009-06-10 Symbol:  XL/704/09
w sprawie: przyjęcia „Programu rozwoju sportu i rekreacji wraz z modernizacją niezbędnej infrastruktury na terenie Dąbrowy Górniczej do roku 2020”

Strony Przejdź do poprzednich stron « 7 Przejdź do strony nr 8 Przejdź do strony nr 9 Przejdź do strony nr 10 Przejdź do strony nr 11 Przejdź do strony nr 12 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 38895036 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony