Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Strategia i rozwój miasta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-12-16 Symbol:  XIII/227/11
w sprawie: konieczności podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o rozwoju miast i rewitalizacji.
2011-11-23 Symbol:  XII/193/11
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Dąbrowa Górnicza a Miastem Mediaş (Rumunia).
2011-10-21 Symbol:  XI/178/11
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr X/161/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 12 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na kasację aparatu mammograficznego typu SENEGRAPHE DMR wraz z osprzętem stanowiącego środek trwały Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
2011-06-17 Symbol:  VIII/107/11
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa Górnicza do projektu „Partnership Around the Oak ”, realizowanego w ramach Programu „Europa dla Obywateli”, Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy, Poddziałanie 1.2 : Sieci miast partnerskich.
2011-06-17 Symbol:  VIII/106/11
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa Górnicza do projektu „Different countries – common objectives” realizowanego w ramach Programu „Europa dla Obywateli”, Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy, Poddziałanie 1.1: Spotkania mieszkańców miast partnerskich.
2011-05-20 Symbol:  VII/95/11
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa Górnicza do projektu RE-GREEN ”REgional policies towards GREEN buildings” (RE-GREEN „Polityki regionalne na rzecz ZIELONYCH budynków”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IVC.
2011-04-01 Symbol:  VI/74/11
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji: „Programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008 – 2013, PARTNERSTWO: WSPÓLNIE DLA MIASTA” za rok 2010.
2011-04-01 Symbol:  VI/73/11
w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.
2011-04-01 Symbol:  VI/72/11
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XXI/341/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19.12.2007r. w sprawie: przyjęcia „Programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Dąbrowie Górniczej na lata 2008 – 2013, PARTNERSTWO: WSPÓLNIE DLA MIASTA”.
2011-04-01 Symbol:  VI/65/11
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Liderzy młodej przedsiębiorczości” w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2011-04-01 Symbol:  VI/62/11
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w 2011 roku.
2011-04-01 Symbol:  VI/61/11
w sprawie: wsparcia kandydatury Miasta Katowice w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
2011-01-28 Symbol:  V/35/11
w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Górnicza do Śląskiej Organizacji Turystycznej.
2010-12-23 Symbol:  IV/29/10
w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Dąbrowa Górnicza do Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach
2010-12-23 Symbol:  IV/19/10
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 38895005 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony