Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Budownictwo i mieszkania Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-12-08 Symbol:  XXXIV/732/2017
w sprawie: przyjęcia Polityki mieszkaniowej gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027
2017-12-08 Symbol:  XXXIV/731/2017
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2022
2016-05-23 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją
2016-05-13 Symbol:  XVII/404/2016
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją
2016-05-13 Symbol:  XVII/398/2016
w sprawie stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych
2016-05-13 Symbol:  XVII/397/2016
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
2016-03-11 Symbol:  XV/359/2016
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń
2016-01-22 Symbol:  XIV/309/2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/100/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej
2016-01-22 Symbol:  XIV/308/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza oraz kolejnych umów najmu części elewacji budynków stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza
2016-01-22 Symbol:   XIV/317/2016
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/461/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją
2016-01-22 Symbol:   XIV/310/2016
w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXVII/737/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń
2015-11-20 Symbol:  XII/261/2015
w sprawie zaopiniowania wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Dąbrowa Górnicza po byłym najemcy lokalu mieszkalnego nr w budynku nr przy A. J. P. w Dąbrowie Górniczej.
2015-11-20 Symbol:  XII/260/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza oraz kolejnych umów najmu części elewacji budynków stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza.
2015-11-20 Symbol:  XII/259/2015
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w Dąbrowie Górniczej.
2015-09-16 Symbol:  X/221/2015
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVII/426/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 30856722 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony