Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Oświata, kultura i sport Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-02-09 Symbol:  XXXVI/759/2018
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 r.
2018-02-09 Symbol:  XXXVI/758/2018
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza
2018-01-04 Symbol:  XXXV/744/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Dąbrowa Górnicza a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
2018-01-04 Symbol:  XXXV/743/2018
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017-11-17 Symbol:  XXXIII/715/2017
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół oraz zespołów szkół w szkoły przewidziane w ustawie Prawo oświatowe
2017-11-17 Symbol:  XXXIII/714/2017
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 23 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 6 w Dąbrowie Górniczej, ul. Idzikowskiego 139
2017-11-17 Symbol:  XXXIII/713/2017
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/538/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 r.
2017-09-11 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza
2017-09-01 Symbol:  XXX/673/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59, w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe
2017-09-01 Symbol:  XXX/672/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59 w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 1
2017-09-01 Symbol:  XXX/671/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59, w ośmioletnią szkołę podstawową
2017-09-01 Symbol:  XXX/670/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej, Aleja Józefa Piłsudskiego 5 w Branżową Szkołę I stopnia nr 5
2017-09-01 Symbol:  XXX/669/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 12 w Branżową Szkołę I stopnia nr 4
2017-09-01 Symbol:  XXX/668/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej, ul. Legionów Polskich 69 w Branżową Szkołę I stopnia nr 3
2017-09-01 Symbol:  XXX/667/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 7 w Dąbrowie Górniczej, ul. Jaworowa 6 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Emilii Zawidzkiej

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 31878993 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony