Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-06-08 Symbol:  ZP.WI.271.4.37.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn. „Usługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie infrastruktury teletechnicznej gminy Dąbrowa Górnicza”
2018-05-30 Symbol:  WI.271.10.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Zakup wraz z dostawą klawiatury do laptopa Notebook Toshiba Portrge Z930-12H.
2018-05-29 Symbol:  WKM-II.7031.2.2.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego mającego na celu ujęcie do kanalizacji deszczowej wód opadowych gromadzących się w rowie zlokalizowanym przy ul. Chabrowej w Dąbrowie Górniczej”
2018-05-24 Symbol:  WI.271.9.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Zakup oraz odnowienie usługi podpisu elektronicznego na okres 2 lat (umowa 3-letnia) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2018-05-23 Symbol:  ZP.BRI.271.4.36.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadnie pn.: Projekt: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I
Zadanie 1B: Przygotowanie i realizacja cyklu obejmującego 15 mikrowydarzeń, aktywizujących lokalne społeczności wokół działań wynikających z potrzeb mieszkańców, w obszarach rewitalizacji objętych projektem „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I”, tj. w osiedlach: Łączna, Mickiewicza/Norwida oraz w dzielnicy Ząbkowice.
Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2018-05-22 Symbol:  WOP.042.3.13.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
2018-05-18 Symbol:  WOP.042.3.11.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej i regionalnej dotyczących realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
2018-05-17 Symbol:  WKM I.7021.119.2018
Gmina Dąbrowa Górnicza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zadania pn: „Remonty bieżące bibliotek”- roboty remontowe dachu i podjazdu w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej.
2018-05-16 Symbol:  WKM I.7021.90.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie poniższego zadania: „Park Srocza Góra”
2018-05-16 Symbol:  WKM I.7021.79.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie poniższych zadań ujętych w zestawieniu:
ZADANIE A: „Zagospodarowanie terenu Świetlicy Środowiskowej”,
ZADANIE B: „Relaks i zabawa w Domu Kultury Ząbkowice dla seniora i juniora”
2018-05-15 Symbol:  ZP.BRI.271.4.33.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn. Realizacja zadań pedagoga ulicy (streetworkera) prowadzona przez 2 osoby w 2 obszarach rewitalizacji objętych projektem „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I”, w środowiskach: dzieci i młodzieży (Osiedle Łączna) oraz osób bezrobotnych (Ząbkowice) spędzających czas na ulicy:
Zadanie A: Pedagog ulicy (streetworker) dzieci i młodzieży - Osiedle Łączna
Zadanie B: Pedagog ulicy (streetworker) osób bezrobotnych - Ząbkowice
Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2018-05-11 Symbol:  ZP.WKD.271.4.30.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.:„PROWADZENIE WYBRANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZARZĄDU DRÓG KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ORAZ REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM W RUCHU DROGOWYM”
2018-05-11 Symbol:  ZP.WA.271.4.32.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Usługi serwisowe kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2018-05-11 Symbol:  ZP.WA.271.4.31.2018
Postępowanie realizowane na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z załącznikiem nr XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE pn.:
1. „Świadczenie usług pocztowych wymagających „urzędowego potwierdzenia nadania” dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2. „Świadczenie usług pocztowych nie wymagających „urzędowego potwierdzenia nadania” dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2018-05-11 Symbol:  WKM I.7021.110.2018
Gmina Dąbrowa Górnicza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zadania pn: „Remiza OSP i Miejsce Spotkań – projekty połączone”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 33029311 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony