Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-03-06 Symbol:  WI.271.6.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Zakup 4 nowych pamięci do serwera UCSB-B200-M4 (UCS-MR-1X322RV-A) oraz 2 nowych dysków Seagate 3TB 3,5” (ST3000NM0005) wraz z dostawą.
2018-02-28 Symbol:  WOP.042.3.2.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. Organizacja pracy 8 lokalnych animatorów rewitalizacji w celu prowadzenia działań włączających mieszkańców w procesy decyzyjne (zarządzania miastem) oraz przygotowujących społeczność lokalną do wypracowania rozwiązań związanych z prowadzeniem procesu rewitalizacji na potrzeby realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2018-02-22 Symbol:  WOP.042.3.1.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. Autorska koncepcja funkcjonowania podmiotu pełniącego rolę operatora przestrzeni rewitalizowanej w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
2018-02-22 Symbol:  WKM-II.7031.2.1.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na wykonanie zadanie pn. „Czyszczenie rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z terenów położonych w rejonie ulic: Bocznej, Aleja Za Remizą oraz Rzecznej do rzeki Bobrek”.
2018-02-21 Symbol:  WA-II.271.11.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zakup napojów i soków wraz z dostawą dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2018-02-21 Symbol:  WI.271.5.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Zakup nowego zasilacza do serwera QNAP TS-1279U-RP wraz z dostawą.
2018-02-20 Symbol:  ZP.WIM.271.4.7.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.
„Zagospodarowanie terenu Parku Hallera część A i B w Dąbrowie Górniczej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” oraz Budowa toalety publicznej w części A Parku w ramach zadania pn. „Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej” Roboty budowlane.
2018-02-16 Symbol:  WKM I.7021.34.2018.S
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Biura Projektowe do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z projektem zagospodarowania terenu dla poniższego zadania:
ZADANIE : „Zagospodarowanie terenu za Remizą OSP”,
2018-02-15 Symbol:  WER.271.4.2018.MJ
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa, zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Badania wód ze źródełek oraz wód powierzchniowych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”.
2018-02-14 Symbol:  BRI.042.1.1.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów zaprasza potencjalnych wykonawców do złożenia oferty na zadanie pn.: „Przygotowanie projektów, wydruk i dostawa materiałów poligraficznych, wykonanie indywidualnego loga dla projektu oraz przygotowanie projektów oraz dostawa gadżetów promocyjnych”.
2018-02-14 Symbol:  WSO-I.271.3.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Spraw Obywatelskich zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn: „Zakup środków czystości i materiałów higienicznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2018 roku”
2018-02-14 Symbol:  WSO-I.271.2.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Spraw Obywatelskich zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn: „Zakup podstawowego wyposażenia apteczki oraz środków
dezynfekujących na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2018 roku”
2018-02-14 Symbol:  WKM I.7021.30.2018.S
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Biura Projektowe do złożenia oferty na wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapach do celów projektowych dla poniższych zadań ujętych w zestawieniu:
ZADANIE A: „Teren rekreacyjno sportowy”,
ZADANIE B: „Zakup i montaż huśtawki „Bocianie Gniazdo”,
ZADANIE C: „Rozbudowa Strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń” i „Kalistenika po sąsiedzku”,
ZADANIE D: „Psigród czyli osiedlowy plac zabaw i szkoleń dla czworonogów”,
ZADANIE E: „Doposażenie Placu Zabaw wraz z siłownią zewnętrzną dla małych dzieci na terenie placu szkolnego SP nr 28”,
ZADANIE F: „Plac zabaw”,
ZADANIE G: „Siłownia na powietrzu/ miejsce rekreacji”,
ZADANIE H: „Aktywny Junior – Aktywny Senior”,
ZADANIE I: „Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP drugi etap”
ZADANIE J: „Rewitalizacja parku w pobliżu SP 21 i stacji benzynowej i modernizacja placu zabaw”,
ZADANIE K: „Budowa placów zabaw i Skwerki rodzinne”
2018-02-05 Symbol:  WA-II.271.9.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zakup artykułów spożywczych i cukierniczych wraz z dostawą dla potrzeb
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2018-02-02 Symbol:  ZP.WIM.271.4.9.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego” - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 31822214 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony