Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-09-17 Symbol:  ZP.WIM.271.4.76.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie p.n.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dabrowa Górnicza” – roboty budowlane. Zamówienie podobne.
2018-09-14 Symbol:  ZP.bri.271.4.78.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadnie pn.: Projekt: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II
Realizacja zadań pedagoga ulicy (streetworkera) prowadzona przez 2 osoby w 2 obszarach rewitalizacji objętych projektem „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I”,
w środowiskach: dzieci i młodzieży (Osiedle Łączna) oraz osób bezrobotnych (Ząbkowice) spędzających czas na ulicy:
Zadanie A: Pedagog ulicy (streetworker) dzieci i młodzieży - Osiedle Łączna
Zadanie B: Pedagog ulicy (streetworker) osób bezrobotnych – Ząbkowice
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2018-09-11 Symbol:  WER.271.20.2018.JJ
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.:
„Zakup wraz z montażem budek lęgowych na terenie Dąbrowy Górniczej”
2018-09-11 Symbol:  CZK.271.28.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Centrum Zarządzania Kryzysowego zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Przeglądy aparatów powietrznych”.
2018-09-06 Symbol:  WO.271.1.7.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Oświaty zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Badania przesiewowe pod kątem wykrywania wad postawy ciała dzieci”
2018-09-05 Symbol:  ZP.WKD.271.4.72.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR pn.:„REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM OZNAKOWANIA PIONOWEGO, POZIOMEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA”.
2018-09-04 Symbol:  WSO-I.271.4.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Spraw Obywatelskich zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „ Skład i wydrukowanie obwieszczeń wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 roku ”
2018-08-29 Symbol:  WKM I.7021.212.2018.
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie poniższego zadanie: „Sala pod chmurką”
2018-08-27 Symbol:  ZP.BRI.271.4.70.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn. Projekt: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II
Realizacja zadań na rzecz ograniczania przedwczesnego kończenia nauki szkolnej przez dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Osiedlu Łączna w Dąbrowie Górniczej, w ramach projektu: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I
Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2018-08-22 Symbol:  ZP.WIM.271.4.60.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR.na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej”.
2018-08-22 Symbol:  WOP.271.7.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Organizacja Festiwalu Ludzi Aktywnych odbywającego się w dniu 22 września 2018 r. na terenie Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej.
2018-08-22 Symbol:  WI.1333.5.30.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Dostawa 2 szt. filtrów do ASR9006.
2018-08-21 Symbol:  WKM I.7021.193.2018.
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie poniższego zadanie:
„Dostawa i montaż nowych ogrodzeń placów zabaw”,
2018-08-20 Symbol:  WGN-II.6810.2.2018.I
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.:
„Sporządzenie opracowania obejmującego analizę cen transakcyjnych użytków gruntowych, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.), na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w istniejących obrębach ewidencyjnych na potrzeby ewidencjonowania gruntów w kartotece środków trwałych”.
2018-08-14 Symbol:  WKM I.7021.204.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadań pod nazwą:

ZADANIE A „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej” - Remont schodów terenowych przy ul. Kasprzaka 10

ZADANIE B „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej” - Remont schodów terenowych przy ul. Kasprzaka 54

ZADANIE C „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej” - Rozbiórka schodów terenowych przy ul. Dąbrowskiego/Chopina

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 34337714 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony