Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości
   Budownictwo i mieszkania
   Finanse
   Gospodarka gruntami
   Komunikacja
   Konsultacje, dialog z Mieszkańcami
   Ochrona środowiska
   Oczyszczanie miasta
   Organizacje pozarządowe
   Organizacja pracy Rady Miejskiej
   Oświata, kultura i sport
   Podatki i opłaty lokalne
   Praca
   Spółki prawa handlowego
   Strategia i rozwój miasta
   Symbole miasta
   Zdrowie i pomoc społeczna
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2002- 2006)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2006- 2010)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2010- 2014)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018)
   Uchwały publikowane w Dzienniku Urzędowym (akty prawa miejscowego)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023)
2018-10-18 Symbol:  XLV/892/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. Z. z dnia 3 października 2018 roku na Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej
2018-10-18 Symbol:  XLV/891/2018
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pani M. Ch.-B. na uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLIV/868/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M. Ch.-B. z dnia 14 sierpnia 2018 roku na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej
2018-10-18 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIII/226/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
2018-10-11 Symbol:  XLV/890/2018
w sprawie: przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie – jednostce pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza
2018-10-11 Symbol:  XLV/889/2018
w sprawie nadania nazwy „Plac Hutnika” dla placu położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka
2018-10-11 Symbol:  XLV/888/2018
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
2018-10-11 Symbol:  XLV/887/2018
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018-10-11 Symbol:  XLV/886/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/778/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2018 roku
2018-10-11 Symbol:  XLV/885/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2018-10-11 Symbol:  XLV/884/2018
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2018-10-11 Symbol:  XLV/883/2018
w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
2018-10-11 Symbol:  XLV/882/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/749/2018 z dnia 14 lutego 2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, na lata 2018 – 2022
2018-10-11 Symbol:  XLV/881/2018
w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2018 r.)
2018-10-11 Symbol:  XLV/880/2018
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIII/226/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
2018-10-11 Symbol:  XLV/879/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej zwaloryzowanej bonifikacie udzielonej przez Gminę Dąbrowa Górnicza przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 38530966 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony