Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Komunikacja Drukuj...
Nazwa
ustanowienie/ anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

Opis
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym Szczegółowy wykaz aktów prawnych udostępniony jest w skrytce Wydziału Komunikacji i Drogownictwa umieszczonej naprzeciw stanowisk Wydziału.

Miejsce
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
stanowisko nr 1 (A) w Biurze Obsługi Interesanta
Informacja
Tel: (032) 295 69 23   295 69 22   295 69 01
fax: (032) 295 67 92    295 69 03   295 96 24
 
Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów:
w poniedziałki i czwartki w godz. 7.45 do 17.00
w pozostałe dni w godz. 7.45 do 15.30
Wymagane dokumenty
1.odpis z prowadzonego przez sąd rejestru zastawów - w przypadku dokonywania adnotacji, natomiast w przypadku skreślenia już istniejącej adnotacji - odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na pojeździe lub pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu pod danym nr pozycji rejestru wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu

2.dowód rejestracyjny pojazdu

3.karta pojazdu /o ile była wydana/

4.wszystkie formalności załatwia osobiście właściciel/le pojazdu /osoba/y figurująca/ce w dowodzie własności lub dowodzie rejestracyjnym/ za okazaniem dowodu osobistego lub osoba pisemnie upoważniona (więcej pkt.4 Uwag)
Załączniki
Wniosek o wpisanie lub skreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym (druk nr 1) do pobrania:
- na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl
- w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) stanowiska Referatu Komunikacji
Opłaty
* skarbowe:
- za wpisanie lub wykreślenie zastawu - 17,00 zł.
- od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17,00 zł. (w przypadku osób nie spokrewnionych)

Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu lub na konto Getin Noble Bank S.A. o/Będzin 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Uwagi
1.Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego (podgląd na stronie www.wirtualna.dabrowa-gornicza.pl).

2.Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie należy okazać w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa. W przeciwnym przypadku Wydział zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Więcej informacji na stronie www.ufg.pl

3.W przypadku, gdy wnioskodawca podczas składania wniosku o wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym wyrazi życzenie wymiany dotychczasowego dowodu rejestracyjnego koniecznym stanie się uzupełnienie w/w dokumentów o:
- dotychczas posiadane tablice rejestracyjne (w przypadku białych tablic)
- dowód opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego

Informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
- telefonicznie pod nr tel. Wydziału Komunikacji i Drogownictwa;
- na stronie www.pojazd.pwpw.pl podając 5 ostatnich znaków nr nadwozia wraz z nr rejestracyjnym pojazdu.

4. Dopuszcza się załatwianie spraw przez osoby trzecie w przypadku posiadania stosownych pełnomocnictw (druk nr 34). Więcej informacji o zasadach udzielania pełnomocnictw można uzyskać na stanowiskach Wydziału i w pokoju 003.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaAneta Pobiega
Data utworzenia18 września 2003
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia18 września 2003

    Data ost. zmiany: 28 lutego 2013
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 19327913 Oficjalna strona o BIP