Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej

Adres
ul. Gołonoska 23
42-523 Dąbrowa Górnicza- Łosień
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 264 02 14
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Józef Marzec, pełni funkcję dyrektora szkoły od 01.09.2009 roku. Absolwent: Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie filia w Katowicach, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach.

Dyrektor szkoły przyjmuje w sprawie skarg i wniosków: poniedziałek 15.30 – 16.30 i piątek 7.30 – 9.00 
Opis
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Marii Konopnickiej położona jest w Łośniu, zielonej dzielnicy naszego miasta. Zależy nam na integrowaniu środowiska lokalnego, czemu służą organizowane przez nas zabawy karnawałowe dla dzieci oraz wiosenne i zimowe festyny rodzinne.  Dwukrotnie otrzymaliśmy certyfikat "Szkoła z klasą", a od 2011r. jesteśmy też "Szkołą Odkrywców Talentów" - certyfikat przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, "Szkołą w Ruchu" i "Szkołą przyjazną dla sześciolatka".

W roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do nas 115 uczniów. W oddziale przedszkolnym mamy trzy grupy liczące łącznie 72 przedszkolaków. Od 2012 roku uczestniczymy w programie "Cyfrowa Szkoła". Nasze klasy IV-VII to pracownie multimedialne; do dyspozycji uczniów pozostają też 22 laptopy. Ponadto dysponujemy pracownią komputerową, pracownią językową, świetlicą szkolną, biblioteką i salą gimnastyczną.
Oferta dydaktyczna
Od marca 2013 roku w przedszkolu wdrażana była innowacja pedagogiczna "Przedszkole bez zabawek", teraz prowadzona  jest ona w formie dobrej praktyki. W przedszkolu od 2014 roku do 2017 wdrażana jest innowacja pedagogiczna "Dwujęzyczny przedszkolak", która we wrześniu 2016 r. uzyskała Certyfikat European Language Label.  Również druhna opiekująca się drużyną zuchową "Sprytne skrzaty" opracowała innowację dla swojej drużyny. Dzieci mają okazję rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w tworzeniu gazetki szkolnej "Duża przerwa", która przez 3 lata ukazywała się również na stronie internetowej www.juniormedia.pl  (projekt realizowany przez Grupę Wydawniczą Polskapresse- wydawcę Dziennika Zachodniego, Wydawnictwo OPERON i Fundację Orange). Dzieci uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz  języka niemieckiego.
Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne
Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych: są to zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania (z poszczególnych przedmiotów) oraz Koło Asystentów Bibliotecznych, Gromada zuchowa "Sprytne skrzaty".
Biblioteka szkolna
Czynna jest codziennie:
Poniedziałek - 8.00 - 10.30,                                                  
Wtorek - 8.00 - 9.30,                                                          
Środa - 8.00 - 9.30, 10.45 - 15.45,
Czwartek - 9.50- 12.50,                                                        
Piątek - 10.45- 12.15.

Koło Asystentów Bibliotecznych wtorek  13.30 - 14.25,  (co tydzień)
Zmienić: Biblioteka udostępnia zbiory liczące 4417 woluminy, organizuje konkursy biblioteczne oraz współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 13 w Dąbrowie Górniczej.
Pedagog szkolny
Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, organizuje i prowadzi równe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Koordynuje realizację Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki. Organizuje pomoc dla uczniów i rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
pedagog szkolny:
Poniedziałek    8.00-8.55                                                      
Wtorek   8.50 - 9.50                                                    
Środa  10.30 -13.30                                                
Czwartek 11.40 -  15.55                                                
Piątek     8.00 - 9.50
Konsultacje dla rodziców: czwartek 15.55 - 16.55  
Świetlica szkolna
Otacza opieką dzieci przed i po zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach religii (opieka nad dziećmi, które nie uczestniczą w tych zajęciach). Otwarta jest w godzinach od 6.30 do 16.30.
Uczniowie mają okazję uczestniczyć w zajęciach plastycznych rozwijających ich uzdolnienia. Mogą skorzystać z pomocy nauczycieli podczas odrabiania prac domowych oraz rozwijać pamięć i umiejętność logicznego myślenia, grając  w gry planszowe (np. szachy, warcaby, pusy). W pogodne dni uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym.
Sekretariat
Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30.
Uczniowie załatwiają sprawy w czasie długiej przerwy: 10.35- 10.55,
Sekretarz szkoły – Paulina Mistela
Rejestry i składnica akt
W szkole prowadzony jest rejestr dzieci z obwodu naszej szkoły (księga dzieci) i rejestr uczniów uczęszczających do szkoły (księga uczniów).
Szkoła posiada własną składnicę akt, w której gromadzona jest dokumentacja:
- przebiegu nauczania obejmująca arkusze ocen oraz dzienniki zajęć lekcyjnych uczniów uczęszczających do naszej szkoły (dzienniki zajęć lekcyjnych archiwizowane są od 2012 r.)
- teczki akt osobowych byłych pracowników oraz dokumentacja finansowa.
Osoby lub podmioty  starające o się o wgląd do dokumentów, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ. U. z 2016 r. , poz. 1764), powinny złożyć podanie w sekretariacie.
Dokumenty niezbędne w sprawach
Dokumenty niezbędne w sprawach:
1. Zapisanie dziecka do szkoły do klasy pierwszej.  
Dokument potwierdzający tożsamość; dokument potwierdzający dane osobowe dziecka, druk zgłoszenia przyjęcia dziecka dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły). Informacji na temat obwodu udziela sekretariat.  
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
2. Zapisanie dziecka do szkoły z klas I-VII.  
Dokument potwierdzający tożsamość; dokument potwierdzający dane osobowe dziecka, druk przekazania ucznia z poprzedniej szkoły.
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
3. Przeniesienia ucznia do innej szkoły.
Dokument potwierdzający tożsamość.
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
4. Wydawanie legitymacji szkolnych.
Zdjęcie, dane osobowe ucznia.
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
5. Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
Wniosek o wydanie duplikatu, zdjęcie, potwierdzenie dokonania opłaty.  
Opłata w wysokości równej kwocie ustalonej dla poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach o opłacie skarbowej.
6. Wydawanie zaświadczeń.
Dokument potwierdzający tożsamość, cel wydania zaświadczenia.
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
7. Wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.
Dokument potwierdzający tożsamość, podanie do dyrektora szkoły.
Opłata w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej.  
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.)
Osoba wyłączającaELŻBIETA GĘCA - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 26 września 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 29075222 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony