Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Zespół Szkół Technicznych

Adres
ul. Królowej Jadwigi 12
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
32 262 29 01/ 32 261 00 17
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
dr Marek Czerwiec
Wicedyrektor
mgr Agnieszka Nowak-Gola
Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Sylwia Knapik-Siemońska
Pedagog szkolny oraz Koordynator ds. Bezpieczeństwa
mgr Anna Jabłońska
(harmonogram pracy w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły)
Psycholog szkolny
mgr Anna  Oleksy
(harmonogram pracy w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły)
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień
Jacek Stelmach z Wojewódzkiego Ośrodka ds. Uzależnień
(harmonogram konsultacji w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły)
Rzecznik Praw Ucznia
mgr Agnieszka Mucha
Koordynator ds. Bezpieczeństwa
Anna Jabłońska
Opis i oferta dydaktyczna
W szkole kształci się 478 uczniów w 18 oddziałach. Placówka zatrudnia 47 pracowników pedagogicznych.

W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzi:

TECHNIKUM NR 4
okres nauki 4 lata; egzamin maturalny; egzamin z przygotowania zawodowego - dyplom technika;
2 języki obce: język angielski i język niemiecki

Kształci w zawodach:

TECHNIK MECHATRONIK
W klasie czwartej uczeń wybiera jedną ze specjalizacji:
- komputerowe wspomaganie projektowania
- programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
- programowanie sterowników PLC

Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki łączącą w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki oraz informatyki. Układy mechatroniczne znajduje się we wszystkich nowoczesnych maszynach i urządzeniach np. sprzęcie AGD, aparaturze medycznej, samochodach, obrabiarkach, automatach przemysłowych, samolotach.

TECHNIK MECHANIK
Specjalizacja:
- obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
- techniki informatyczne w budowie maszyn
Absolwent technikum w zależności od wybranej specjalizacji uzyskuje ogólne przygotowanie zawodowe do działalności w zakresie:
- programowania, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania, budowy oraz napraw maszyn i urządzeń
- przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobów i usług
- badania zespołów diagnozowania części i zespołów maszyn i urządzeń
- dozorowania pracy maszyn i urządzeń
- tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i serwisowej maszyn i urządzeń
- projektowania procesów obróbki i montażu oraz sporządzania ich dokumentacji technologicznej

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Specjalizacja:
- obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
- mechatronika samochodowa
Absolwent technikum w zależności od wybranej specjalizacji uzyskuje ogólne przygotowanie zawodowe do działalności w zakresie:
- badania zespołów diagnozowania części i zespołów maszyn i urządzeń
- dozorowania pracy maszyn i urządzeń
- tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i serwisowej maszyn i urządzeń
- projektowania procesów obróbki i montażu oraz sporządzania ich dokumentacji technologicznej

W całym cyklu kształcenia w Technikum przedmioty ogólnokształcące stanowią 50% czasu nauki, a przedmioty zawodowe i specjalizujące 50%.
Organizacją zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
Kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali obejmuje organizację pracy
w terminalach przeładunkowych, dozór nad składowaniem, sortowaniem i etykietowaniem towarów oraz nadzorowanie urządzeń przeładunkowych, dbałość o właściwy stan jakościowy i ilościowy przemieszczanych ładunków. W zakresie umiejętności techniki eksploatacji portów znajduje się także organizacja prac pomocniczych na rzecz transportu dalekiego i koordynowanie logistyki przewozów wewnątrz portów i terminali. Zawód jest przydatny we wszelkich portach i terminalach samochodowych, lotniczych, kolejowych, rzecznych i morskich, również w strefach ekonomicznych i wolnocłowych.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 4
okres nauki 3 lata; egzamin z przygotowania zawodowego; język angielski.

Kształci w zawodach:

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi oraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego obszaru zawodowego. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. W ostatnim okresie kształcenia przewiduje się specjalizację: operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Możliwość kontynuacji nauki w zawodzie: Technik mechanik.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Możliwość kontynuacji nauki w zawodzie: Technik pojazdów samochodowych.
Współpraca
Współpraca:
Szkoła współpracuje z:

- Dąbrowską Fabryką Maszyn Elektrycznych "Damel" w Dąbrowie Górniczej
- Hutą Bankową Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej
- Serwis samochodowy  R&D  Stosio  - Dąbrowa Górnicza
- Serwis samochodowy  Mazda Boroń  Sp z o.o. - Dąbrowa Górnicza
- Autoryzowany Dealer Peugeot L'emir - Dąbrowa Górnicza- "ŚRODULA - Opel, Kia, Chevrolet"
- Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach
- Partner Serwis Sp. Z o.o Dąbrowa Górnicza
- Zakład Napraw Lokomotyw i Wagonów - Kuźnica Warężyńska, Dąbrowa Górnicza
- ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej
- DB Schenker Rail Polska
- Zakład  Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Spółka z o.o

Możliwość rozwoju i wymiany doświadczeń stanowi dla szkoły współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami:
- Stowarzyszeniem Absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.
- Polskim Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach
- Domem Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach
- Szkoła Języków Obcych "LEVEL" w Gliwicach
- Stowarzyszenie Civitas w Dąbrowie Górniczej
- Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach
- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
- Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach
- Fundacja "Godne życie"
Języki obce
- język angielski
- język niemiecki
Pracownia komputerowa
W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe do zajęć z technologii informacyjnej, pracujących w sieci, mających stałe łącze z Internetem i posiadających profesjonalne oprogramowanie:
- systemowe
- pakiety biurowe
- języki programowania
- wspomagania projektowania technicznego
- programowania technologicznego obróbki
- wspomagania nauki języków obcych
- wspomagania innych zajęć edukacyjnych

Szkoła posiada swoją stroną internetową: www.zst-dg.pl
Zajęcia pozalekcyjne
- Szkolne Kluby Sportowe: sekcje
- koła zainteresowań: komputerowe, mulimedialne, , matematyczne, chemiczne, elektroniczne, mechatroniczne, języka niemieckiego, języka angielskiego, teatralno - literackie, gazetka szkolna "Zeteściak",  Szkolny Klub Wolontariusza, Koło strzeleckie, PCK, SKS.
Biblioteka
Nauczyciel - bibliotekarz: mgr Daria Wilczyska-Zięba, mgr Joanna Gumuła.

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7.45 - 16.00,
środa, piątek w godzinach 7.45 - 15.00
Multimedialne centrum informacji znajduje się w czytelni biblioteki szkolnej, wyposażone w stałe łącze internetowe oraz oprogramowanie użytkowe.
Informacja
Wszystkie sprawy można załatwiać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Archiwum:
Szkoła posiada archiwum do 1945 roku w zakresie akt osobowych pracowników i arkuszy ocen uczniów.
W przypadku utracenia świadectwa ukończenia szkoły kancelaria wydaje jego duplikat. Zainteresowany składa podanie o wydanie duplikatu, wpłaca w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej kwotę 26 zł. Okres oczekiwania wynosi 2 tygodnie. Wydanie duplikatu świadectwa następuje po okazaniu dowodu osobistego.

W przypadku utraty legitymacji szkolnej zainteresowany składa podanie o wydanie nowej legitymacji i wpłaca wcześniej w kasie Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej kwotę 9 zł.
Budżet
w zakresie finansowej obsługi szkoły jednostka dysponuje zgodnie z założonym planem finansowym na 2016 r. budżetem w wysokości 3 761 075,00
- wykonanie budżetu do dnia 31 sierpień 2016 r. - 74,4%.  
Jednostka z wykonanych wydatków rozlicza się miesięcznie składając do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków oraz Rb-27S z wykonania planu dochodów.
Na dzień 31 grudnia danego roku jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe - bilans.

Jednostka dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą wynajmując pomieszczenia szkolne do prowadzenia działalności edukacyjnej, handlowo -usługowej oraz udostępnia powierzchnie do umieszczenia tablic reklamowych. Pozyskiwane środki zasilają konto dochodów własnych z przeznaczeniem na potrzeby jednostki.

Planowane w ramach środków specjalnych dochody na 2016 r. wynoszą: 150.000 zł
Na dzień 30 czerwca i 31 grudnia danego roku jednostka składa w Wydziale Budżetu sprawozdanie Rb-34 natomiast na 31 grudnia roczne sprawozdanie finansowe - bilans.  
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Plik "Sposoby załatwiania spraw, rejestry i archiwa"
Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz sposobach i zasadach udostepniania danych w nich zawartych
Plik "Sposoby załatwiania spraw, rejestry i archiwa"
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38121944 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony