Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Zespoł Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

Adres
ul. Chopina 34
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 262 69 68
Telefon
(32) 261 73 06  262 24 32
strona www
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
   
   
sekretariat szkoły
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
sekretarz szkoły    - Magdalena Słoniecka
referent ds. uczniowskich - Teresa Dzwonek
Dyrektor
Andrzej Latosik
Zastępca dyrektora
Mirosława Gulcz
Wicedyrektor ds. szkolenia sportowego
Dorota Przewieźlik
Organ prowadzący szkołę
Gmina Dąbrowa Górnicza
Akt założycielski szkoły publicznej
­ Uchwała Nr XXV/467/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.04.2004 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół  Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chopina 34,
­ Akt Założycielski Szkoły Publicznej z dnia 22.07.2004 r.,
­ Uchwała Nr LIV/1030/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej imienia Polskich Olimpijczyków.
Obwód
DO OBWODU GIMNAZJUM NALEŻĄ ULICE:
Mireckiego, Szpitalna, Żeromskiego, Dąbrowskiego, Sobieskiego, Okrzei, Sienkiewicza, Chopina, Łukasińskiego, 3-go Maja, Paryska, Bandrowskiego, Struga, Legionów Polskich Nr 40, 42, 44, 46, Barlickiego, Filtrowa, Moniuszki, Perla, Siemońska

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/385/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.05.2002 r.

Rejonizacja do gimnazjum nie dotyczy uczniów klas sportowych.
Dokumenty programowe szkoły
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Program Profilaktyki,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Koncepcja Pracy Szkoły.
Opis
Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi:
-dyscypliny:
piłka siatkowa dziewcząt, lekka atletyka, pływanie, piłka koszykowa chłopców.

Liceum Sportowe:
- dyscypliny:
piłka siatkowa dziewcząt, lekka atletyka, pływanie, piłka koszykowa chłopców.

Konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 16.30 - 17.30.
Biblioteka i czytelnia multimedialna
/4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu/
Nauczyciele - bibliotekarze:
Sylwia Czarnik
Violetta Fornal


Godziny pracy biblioteki i czytelni:
poniedziałek   7.00 - 15.30
wtorek           7.00 - 15.30
środa             7.00 - 15.30
czwartek        7.00 - 15.30
piątek            7.00 - 15.30
Centrum Zajęć Pozalekcyjnych
Nauczyciel CZP:
Agnieszka Kurasandzis

Godziny pracy:
poniedziałek   11.30 - 17.00
wtorek          11.30 - 17.00
środa            11.30 - 15.30
czwartek        11.30 - 17.00
piątek           11.30 - 17.00

CZP oferuje: zajęcia plastyczne (ceramika, witraż, origami), zajęcia fatograficzne, inicjatywy kulturalnej, zajęcia z języka angielskiego, nauka języka migowego, nauka gry na instrumentach.
Zaplecze sportowe
- 3 sale gimnastyczne,
- 2 siłownie,
- basen,
- sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
- stadion lekkoatletyczny ze sztuczną nawierzchnią, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, dyskiem, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do siatkówki plażowej.
Pedagog
Pedagog: Danuta Sornat

poniedziałek   9.00 - 13.00
wtorek          8.00 - 12.00
środa           12.00 - 16.00
czwartek        8.00 - 14.00
piątek          9.00 - 13.00

Oferowane formy pomocy:
- doradztwo pedagogiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- indywidualna praca z uczniem,
- doradztwo zawodowe,
- profilaktyka wychowawcza.
Psycholog
Psycholog: Monika Karpiel

poniedziałek    nieczynne  
wtorek           11.00- 15.00
środa             9.00 - 12.30  
czwartek         9.00- 12.30
piątek           nieczynne

Oferowane formy pomocy:
- doradztwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- indywidualna praca z uczniem,
- profilaktyka wychowawcza.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Opiekę medyczną nad uczniami sprawuje higienistka dyplomowana- Iwona Burska

poniedziałek     12.10- 15.10
wtorek            7.30 - 10.35
środa            7.30 - 15.05
czwartek         7.30 - 15.05
piątek           7.30 - 15.00
Misja szkoły i model absolwenta
Jesteśmy szkołą:
- zapewniającą wszechstronny rozwój osobowości wychowanków w atmosferze serdeczności i poczucia bezpieczeństwa,
- oferującą rzetelną, wiedzę wysoki poziom nauczania i kształcenie dostosowane do możliwości ucznia,
- pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
- zapewniającą poszanowanie godności, praw każdego człowieka, równość szans i sprawiedliwość społeczną,
- wspierającą partnerstwo między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,
- preferującą demokratyczny sposób rozwiązywania problemów,
- propagującą edukację regionalną, kulturalną, techniczną, informatyczną, naukę języków obcych oraz wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem życia,
- przygotowującą młodych ludzi do:
* świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
* dbałości o swoje zdrowie,
* korzystania ze źródeł informacji,
* wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań,
* poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania i szkoły,
* życia w zjednoczonej Europie,
* pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami,
- wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

Absolwent ZSS w Dąbrowie Górniczej umie:
- poprawnie posługiwać się językiem ojczystym i przynajmniej w zakresie podstawowym drugim językiem /obcym/,
- uczyć się samodzielnie/planować, organizować i oceniać własną naukę/,
- korzystać ze źródeł informacji,
- wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności,
- efektywnie współdziałać w zespole w oparciu o obowiązujące normy społeczne,
- skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach i rozwiązywać problemy,
- dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia,
- prezentować własny punkt widzenia i uwzględniać poglądy innych ludzi,
- identyfikować się z tradycją i dążeniami rodziny, szkoły, regionu i kraju,
- korzystać z dóbr kultury,
- dbać o własne bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

Treść  i istotę wysiłków wychowawczych stanowią wartości:
tolerancja, uczciwość, godność, szacunek, kultura osobista i przestrzeganie zasad uznanych przez społeczność szkolną za szczególnie istotne.

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. W związku z tym w działaniu wychowawczym zmierzamy do osiągnięcia następujących celów:
- wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,
- ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych,
- współczesna cywilizacja stawia wymóg rozszerzenia tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych, ekologicznych, edukacji prozdrowotnej, świata mediów, itp.
Inne informacje o szkole
Od lat współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach

Szkoła organizuje w każdym roku szkolnym imprezy integracyjne, wycieczki narciarskie oraz obozy sportowe.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 13 maja 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony