Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Zespoł Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

Adres
ul. Chopina 34
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/fax
(32) 262 69 68
Telefon
(32) 262 24 32
strona www
e-mail
e-mail
e-mail
sekretariat szkoły
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
sekretarz szkoły    - Monika Gajzler
Dyrektor
Andrzej Latosik
Wicedyrektor ds. szkolenia sportowego
Dorota Przewieźlik
Kierownik Internatu
Izabela Banak

Dyżury kierownika internatu:
Poniedziałek: 12.00 - 17.00
Środa:  10.00 - 13.00
Czwartek:  13.00 - 16.00
Piątek:  10.00 - 13.00
Organ prowadzący szkołę
Gmina Dąbrowa Górnicza
Akt założycielski szkoły publicznej
Uchwała Nr XXV/467/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.04.2004 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół  Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chopina 34,
Akt Założycielski Szkoły Publicznej z dnia 22.07.2004 r., Uchwała Nr LIV/1030/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej imienia Polskich Olimpijczyków.
Obwód
DO OBWODU GIMNAZJUM NALEŻĄ ULICE:

Mireckiego, Szpitalna, Żeromskiego, Dąbrowskiego, Sobieskiego, Okrzei, Sienkiewicza, Chopina, Łukasińskiego, 3-go Maja, Paryska, Bandrowskiego, Struga, Legionów Polskich Nr 40, 42, 44, 46, Barlickiego, Filtrowa, Moniuszki, Perla, Siemońska.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/385/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.05.2002 r.

Rejonizacja do gimnazjum nie dotyczy uczniów klas sportowych.
Dokumenty programowe szkoły
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Koncepcja Pracy Szkoły.
Opis
Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi:
1)dyscypliny:
- piłka siatkowa dziewcząt,
- koszykówka chłopców,
- lekka atletyka,
- pływanie.


Liceum Sportowe:
2)dyscypliny:
- piłka siatkowa dziewcząt,
- koszykówka chłopców,  
- lekka atletyka,
- pływanie

przedmiot rozszerzony - biologia;
przedmiot uzupełniający - modelowanie matematyczne, elementy chemii,
elementy teorii literatury, historia i społeczeństwo;
przedmiot rozszerzony - język angielski lub język niemiecki.

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się zgodnie z "Kalendarzem pracy szkoły" zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

DNI OTWARTE SZKOŁY:
26.04.2019 r. oraz 10.05.2019 r. (szczegółowe informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły)
Rzecznik Praw Ucznia
Tomasz Kiernożycki

e-mail: rzecznikprawucznia@zssdg.edu.pl
Biblioteka
Sylwia Czarnik, Anna Czerwiec

Poniedziałek: 7.00 - 15.30
Wtorek: 7.00 - 15.30
Środa: 7.00 - 15.30
Czwartek: 7.00 - 15.30
Piątek: 7.00 - 15.30

e-mail: biblioteka@zssdg.edu.pl


Biblioteka Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej oferuje czytelnikowi lektury szkolne, literaturę dla dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawnicze oraz bogatą ofertę książek popularno-naukowych, słowników, encyklopedii, leksykonów oraz zbiorów multimedialnych. Uczniowie oraz nauczyciele mają bezpośredni wpływ na zakup nowości wydawniczych. Biblioteka pełni również funkcję szkolnego centrum informacji. Posiada nowoczesną pracownię multimedialną. Czytelnicy mają możliwość wyszukiwania informacji i opracowywania własnych prac, prezentacji multimedialnych, dokumentów tekstowych, grafiki, drukowania opracowanych materiałów.
Biblioteka ponadto ściśle współpracuje z placówkami kultury z terenu śląska, organizując dla uczniów konkursy czytelnicze, akcje charytatywne, zajęcia teatralne oraz udział w sztukach i lekcjach teatralnych.
Bardzo mile widzianymi czytelnikami biblioteki są również rodzice uczniów.
Centrum Zajęć Pozalekcyjnych (świetlica)
Agnieszka Biernacka

Poniedziałek:  11.30 - 17.00
Wtorek:  11.30 - 17.00
Środa:  11.30 - 17.00
Czwartek:  11.30 - 17.00
Piątek:  11.30 - 15.30

Oferta zajęć w świetlicy:
- zajęcia muzyczne i wokalne (nauka gry na pianinie);
- zajęcia plastyczne (witraż, origami, ceramika, decoupage);
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów;
- nauka języka migowego;
- zajęcia z języka angielskiego;
- koło inicjatywy kulturalnej.
Zaplecze sportowe
- dwie sale gimnastyczne;
- dwie sale do ćwiczeń korekcyjnych i tanecznych;
- basen - po kapitalnym remoncie, 25-metrowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w najnowocześniejszy system elektronicznego pomiaru czasu z telebimem, z słupkami startowymi Omega (jedne z najlepszych w kraju, stosowane w większości specjalistycznych obiektów), z nowoczesną wygodną widownią;
- siłownia;
- stadion lekkoatletyczny - posiadający bieżnię poliuretanową 300 m, rzutnię do rzutu dyskiem, rozbieg do rzutu oszczepem, skocznia do skoku w dal, sektor pchnięcia kulą, boisko do piłki ręcznej wyłożone nawierzchnią ze sztucznej trawy, poliuretanowe boisko do piłki koszykowej, dwa boiska do piłki siatkowej plażowej.
Pedagog
Danuta Sornat
e-mail pedagog@zssdg.edu.pl

poniedziałek 9.00-13.00
wtorek  8.00-12.00
środa 11.00-16.00
czwartek 9.00-14.00
piątek 9.00-13.00

Oferowane formy pomocy:
- doradztwo pedagogiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- indywidualna praca z uczniem,
- doradztwo zawodowe,
- profilaktyka wychowawcza,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- mediacje,
- negocjacje,
- treningi umiejętności społecznych,
- szkoła dla rodziców.
Psycholog
Monika Karpiel
e-mail: psycholog@zssdg.edu.pl


Wtorek:  10.00 - 14.30, 15.30 - 17.30
Środa:  12.00 - 14.30
Czwartek:  8.00 - 11.00

Oferowane formy pomocy:
- doradztwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- indywidualna praca z uczniem,
- profilaktyka wychowawcza,
- interwencje kryzysowe,
- psychologia sportu.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Iwona Burska
Dyplomowana higienistka

Poniedziałek:  7.30 - 12.30
Wtorek: 13.05 - 15.05
Środa:  7.30 - 9.30
Czwartek: 7.30 - 14.00
Piątek: 7.30 -  11.00
Gabinet fizjoterapeuty
DDamian Zubel

Gabinet wyposażony w kozetkę oraz artykuły medyczno-terapeutyczne, np.:
- kinesiology tape;
- maści i kremy
- przybory do terapii manualnej.

Gabinet czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
Archiwum
Beata Kryza

W szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt dla szkół i placówek oświatowych. Wszystkie sprawy uczniowskie można załatwiać w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego:
Poniedziałek:  7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek:  7.30 - 15.30
W celu uzyskania duplikatu świadectwa zainteresowany obowiązany jest:
- złożyć podanie o wydanie duplikatu do sekretariatu szkoły,
- uiścić opłatę  w kwocie 26 zł.
Czas oczekiwania na duplikat świadectwa wynosi 14 dni od daty złożenia podania.
W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy:
- złożyć podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wraz ze zdjęciem,
- uiścić opłatę w wysokości 9 zł.
Wzór podania o duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej do pobrania ze strony szkoły.
Inspektor ds. BHP
Dariusz Filek

Poniedziałek:  7.30 - 11.30
Wtorek: 7.30 - 11.30
Środa: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 11.30
Misja szkoły i model absolwenta
Jesteśmy szkołą:
-zapewniającą wszechstronny rozwój osobowości wychowanków w atmosferze serdeczności i poczucia bezpieczeństwa,
-oferującą rzetelną, wiedzę wysoki poziom nauczania i kształcenie dostosowane do możliwości ucznia,
-pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
-zapewniającą poszanowanie godności, praw każdego człowieka, równość szans i sprawiedliwość społeczną,
-wspierającą partnerstwo między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,
-preferującą demokratyczny sposób rozwiązywania problemów,
-propagującą edukację regionalną, kulturalną, techniczną, informatyczną, naukę języków obcych oraz wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem życia,
-przygotowującą młodych ludzi do:
* świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
* dbałości o swoje zdrowie,
* korzystania ze źródeł informacji,
* wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań,
* poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania i szkoły,
* życia w zjednoczonej Europie,
* pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami,
-wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.


Absolwent ZSS w Dąbrowie Górniczej potrafi:
-poprawnie posługiwać się językiem ojczystym i przynajmniej w zakresie podstawowym drugim językiem /obcym/,
-uczyć się samodzielnie /planować, organizować i oceniać własną naukę/,
-korzystać ze źródeł informacji,
-wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności,
efektywnie współdziałać w zespole w oparciu o obowiązujące normy społeczne,
-skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach i rozwiązywać problemy,
-dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia,
-prezentować własny punkt widzenia i uwzględniać poglądy innych ludzi,
-identyfikować się z tradycją i dążeniami rodziny, szkoły, regionu i kraju,
-korzystać z dóbr kultury,
-dbać o własne bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

Treść  i istotę wysiłków wychowawczych stanowią wartości:
tolerancja, uczciwość, godność, szacunek, kultura osobista i przestrzeganie zasad uznanych przez społeczność szkolną za szczególnie istotne.

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka.
W związku z powyższym w działaniu wychowawczym, zmierzamy do osiągnięcia następujących celów:
-wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,
-ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych,
-współczesna cywilizacja stawia wymóg rozszerzenia tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych, ekologicznych, edukacji prozdrowotnej, świata mediów, itp.
Inne informacje o szkole
Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej to jedna z niewielu tego typu placówek w naszym regionie.
W szkole prowadzona jest obecnie termomodernizacja, a po jej zakończeniu będziemy jedną z najnowocześniejszych szkół sportowych w Polsce.
Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, a także uczestniczą w szkoleniu sportowym z zakresu:
- pływania,
- lekkiej atletyki,
- piłki siatkowej dziewcząt,
- koszykówki chłopców.
Uczniowie uczestniczą w bezpłatnych obozach sportowych, które finansowane są ze środków miasta. Ponadto najlepsi zawodnicy powoływani są do Kadry Śląska oraz Kadry Narodowej, mają możliwość realizowania Indywidualnego Toku Nauczania.
Dodatkowym atutem naszej placówki jest nowoczesny internat na terenie miasta, z którego korzystają uczniowie. W ramach przeprowadzanej termomodernizacji przygotowywany jest internat w budynku naszej szkoły, co z pewnością wpłynie na komfortowe połączenie treningów i nauki.
Oprócz zajęć sportowych oferujemy uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają ich zainteresowania. Dużą popularnością cieszy się działający w szkole klub ekologiczny 4H, który otrzymał tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Opiekunowie wraz z uczniami organizują projekty ekologiczne oraz sesje, włączają się w cykliczne akcje „Sprzątanie Świata”, „Segregujesz świat ratujesz”,  uczestniczą w proekologicznych konkursach. Ponadto szeroką gamę zajęć oferuje Centrum Zajęć Pozalekcyjnych.

Szkoła systematycznie współpracuje z:
- Centrum Sportu i Rekreacji Dąbrowa Górnicza,
- Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza,
- Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza (Wydział Strategii Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydział Ekologii i Rolnictwa),
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Dąbrowa Górnicza,
- Szkolnym Związkiem Sportowym,
- Akademia Wychowania Fizycznego Katowice,
- Portal internetowy „Sportowa Dąbrowa”,
- SOS – Siatkarskie Ośrodki Szkolne,(program Siatkarskich Ośrodków Szkolnych  pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Siatkówki),
- GOSSM - Gimnazjalne Ośrodki Szkolenia Sportu Młodzieżowego, (programu pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Koszykówki),
- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Katowice „WOM”.

Otrzymane certyfikaty i tytuły:    
- Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie otrzymany z rąk urzędującego  Ministra Oświaty oraz przynależność do europejskiej sieci School for Health,                
- Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów - tytuł i wpisanie szkoły na ogólnopolską mapę szkół wspierających uzdolnienia dzieci i młodzieży. Tytuł nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach obchodów Roku Odkrywania Talentów,
- Tytuł  Szkoły w Ruchu – umieszczenie szkoły na  Ogólnopolskiej Mapie Szkół i Przedszkoli w Ruchu w ramach ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może" w związku kampanią „Rok Szkoły w Ruchu",
- Tytuł Biblioteki Przyjaznej Uczniowi przyznany w ogólnopolskim konkursie.

Zapraszamy młodzież do rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Aktywność fizyczna oraz możliwości rozwoju jakie daje nasza placówka
w przyszłości zaowocują sukcesami, a przede wszystkim pozytywnie wpłyną na rozwój młodego człowieka.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 6 lutego 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38122134 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony