Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi

Adres
ul. Łęknice 35
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Przedszkole nr 3

Szkoła Podstawowa nr 34 z ddziałami gimnazjalnymi:       
tel./fax: (32) 261 15 03, (32) 261 21 02, tel./fax (32) 261 10 22

Księgowość: tel. (32) 261 31 55

e-mail: zs4dg@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.zs4-dg.edu.pl
 
Opis
Przedszkole nr 3

Szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami gimnazjalnymi
Dyrektor
mgr Elżbieta Pełka
tel. (32) 261 15 03, (32) 261 10 22
Wicedyrektor
mgr Anita Bałdys
tel. (32) 261 15 03
Oferta dydaktyczna
W skład Zespołu Szkół nr 4 wchodzi Przedszkole nr 3 oraz szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami gimnazjalnymi.
W roku szkolnym 2018/2019 w zespole działa 5 grup przedszkolnych. Przedszkole dysponuje 125 dla dzieci w wieku 3-6 lat. Szkoła Podstawowa nr 34 liczy 14 oddziałów w których uczy się 324 uczniów, natomiast w klasach gimnazjalnych uczą się dwie klasy, do których uczęszcza 34 uczniów.

Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej  uczą się języka obcego - angielskiego.

Uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej oraz uczniowie klas gimnazjalnych uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

W szkole zatrudnionych jest 55 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami kierunkowymi i pedagogicznymi.

   Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi dysponuje wieloma salami dydaktycznymi, dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, salą językową.  Szkoła posiada  halę sportową i dwie mniejsze salki gimnastyczne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pływalnię oraz boiska szkolne. Nasi najmłodsi wychowankowie - przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają do dyspozycji 2 place zabaw.
  Przedszkole nr 3 prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Dzieci 6-letnie odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci przedszkolne uczestniczą w różnych projektach i programach: Przyjaciele Zippiego, Dziecko i jego możliwości plastyczne, zajęcia rytmiki, Szczęśliwy Przedszkolak, program Rozwijanie dziecięcych talentów plastycznych, zajęcia logopedyczne, Między Nami Biedronkami-program czytelniczy, program edukacji teatralnej, Książka moim przyjacielem, Multimedialny Przedszkolak.
      Szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami gimnazjalnymi poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych. Są to koła rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z uczniem zdolnym, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz zajęcia sportowe i inne.
    W szkole realizowane są liczne projekty i programy: Trzymaj formę, Szkolna Akademia Dobrych Manier. Nauczyciele świetlicy  realizują programy prozdrowotne tj. "Owoce i warzywa w szkole", "Szklanka mleka", " Żyj smacznie i zdrowo". Realizowana jest innowacja w klasie V SP z informatyki "Młodziaki w świecie algorytmów".

  Szkoła jest szkołą bezpieczną, przestronną, w 2007 r. uruchomiono Monitoring Wizyjny.

  Od 01.09.2014 r. w Zespole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

  Działalność i organizację szkoły reguluje opracowany Statut Zespołu Szkół nr 4.
Pedagog szkolny
mgr Izabela Majchrzak
mgr Anita Bałdys
mgr Anna Rakowiecka
Obiekt sportowy
Kierownikiem rekreacyjno-sportowym jest mgr Małgorzata Błaszczyk. Kierownik jest osobą koordynującą wszelką działalność związaną ze sportem, rekreacją, wychowaniem fizycznym, gimnastyką korekcyjną w szkole. Kontroluje działanie wszystkich urządzeń sportowych, a także dba o estetykę i bezpieczeństwo na obiekcie sportowym. Po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły tworzy grafiki użytkowania sal gimnastycznych, fitnessu i pływalni.
Aktualny grafik działania pływalni jest udostępniany na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 4. Istnieje możliwość skorzystania z pływalni indywidualnie.
Cennik biletów wstępu na pływalnię: dzieci i młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji) - 4,32 zł, dorośli - 6,48 zł.
Z pływalni, sali gimnastycznej  czy małych sal, po południu  korzystają podmioty zewnętrzne.
Na zajęcia gimnastyki korekcyjnej uczęszczają uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej, a także uczniowie z pozostałych szkół w mieście.
Przyjęcie na gimnastykę korekcyjną odbywa się na podstawie przedłożenia deklaracji uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej i skierowania od lekarza, zgodnie z obowiązującą procedurą.
Gimnastyka korekcyjna jest prowadzona w systemie 4 godziny w tygodniu (2 godziny na sali gimnastycznej i dwie na pływalni).
Tel. Kontaktowy: 32 261 15 03, 32 261 21 02
Biblioteka szkolna
Czynna:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30
czwartek, piątek 7:30 - 15:00

W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Biblioteką opiekują się nauczyciele bibliotekarze:
- mgr Grażyna Białach
- mgr Ewa Piekara.
Świetlica szkolna
Kierownikiem świetlicy jest  mgr Marta Morawicka.
Świetlica szkolna w szkole podstawowej czynna jest od poniedziałku do piątku  w godz.  6:45 - 16:30
Świetlica szkolna w gimnazjum: poniedziałek i wtorek 7:30 - 15:10; środa, czwartek i piątek 7:30 - 14:20.
Sekretariat
Wszelkich informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły.
Sekretariat czynny:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 7:30 do 15:30
- środa w godz. od 7:30 do 17:00.

Sprawy przedszkola i szkoły podstawowej tel.  (32) 261 15 03
Sprawy oddziałów gimnazjalnych tel.  (32) 261 10 22
Sposoby załatwiania spraw
1. Wszystkie sprawy załatwiane są w sekretariacie Zespołu w dniach:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7:30 do 15:30
- środa w godz. od 7:30 do 17:00.
2. Dyrektor Zespołu przyjmuje skargi i wnioski w każdą środę w godzinach 15:30 – 16:30 i czwartek w godzinach 9.00 – 11:00.
3. Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwiania, w dostosowaniu do rodzaju sprawy i obowiązujących przepisów.
4. Obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Załatwianie ustne może być stosowane wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy się temu nie sprzeciwiają.
5. Przy pisemnym załatwianiu sprawy stosowane są następujące formy:
- odręczna,
- korespondencyjna.
6. Forma odręczna to skrócony sposób załatwienia sprawy polegający na zarejestrowaniu sprawy oraz na sporządzeniu bezpośrednio na otrzymanym piśmie, zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę (napisane ręcznie lub komputerowo przy użyciu pieczęci)
7. Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę.
8. Kancelaria szkoły załatwia sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Archiwum
W szkole znajduje się składnica akt, w której przechowywane są dokumenty związane ze sprawami kadrowymi, uczniowskimi, przedszkolnymi, księgowymi oraz intendenta.
W sekretariatach szkoły i księgowości przechowywane są akta spraw będących w bieżącym załatwianiu oraz spraw załatwianych w ciągu obowiązującego okresu przed przekazaniem ich do składnicy akt.
Zasady udostępniania danych.
Udostępnianie danych przechowywanych w Zespole następuje zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016 poz. 922.);
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764)
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 19 lutego 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38122504 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony