Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego

Adres
ul. Konopnickiej 56
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
Gimnazjum nr 13              (0 32) 261 22 12
Szkoła Podstawowa nr 16   (0 32) 262 38 71
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
mgr Alicja Biegańska
Z-ca Dyrektora
mgr Marta Urbaniak
Opis
Podstawą działania placówki jest statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej znowelizowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2016 r.

Szkoła funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 21:30

Sekretariat ds. uczniowskich jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, tel. (0-32) 261-22-12

Sekretariat prowadzący sprawy kadrowe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. tel. (0-32) 262-38-71

W szkole pracuje 40 wykwalifikowanych nauczycieli. Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje z przygotowaniem pedagogicznym
W szkole uczy się 319 uczniów- w SP16 - 242, a w G13 - 77
Szkoła liczy 16 oddziałów (SP16 - 12 oraz G13 - 5)
Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym
Dzieci uczą się:
- w szkole podstawowej od I do III klasy języka angielskiego od IV do VI klasy języka angielskiego i niemieckiego
- w gimnazjum języka angielskiego i niemieckiego
Szkoła posiada nowoczesną salę gimnastyczną, wielofunkcyjne boisko szkolne i plac zabaw. Szkoła posiada monitoring wizyjny. Szkoła dysponuje 20 stanowiskami komputerowymi w pracowni komputerowej oraz sale wyposażone w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne).
Dokumentacja przebiegu nauczania funkcjonuje w oparciu o dziennik elektroniczny.

Psycholog szkolny przyjmuje:
Poniedziałek 08:00 - 13:30
Środa 11:00 - 14:00
Piątek 11:00 - 13:30
Konsultacje w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach 17:00 - 18:00

Obserwatorium Astronomiczne jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.
Spotkanie członków Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii.

Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole: p. Iwona Borowiec
Pedagog szkolny
Pedagog szkolny przyjmuje:
Poniedziałek 12:30 - 16:15
Wtorek 08:00 - 17:00
Środa 08:00 - 13:00
Czwartek 14:00 - 15:45
Konsultacje w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach 17:00 - 18:00
Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej
Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej jest czynne przed i po lekcjach oraz na długich przerwach w godzinach:11:30 - 11:50, 12:35- 12:55.
Biblioteka szkolna
Biblioteka Szkolna jest czynna
Poniedziałek  07:00 - 13:40    
Wtorek 07:30 - 14:30    
Środa 07:00 - 13:00    
Czwartek 10:30 - 16:00    
Piątek 07:00 - 13:00    
Świetlica szkolna
Kierownik świetlicy: p. Katarzyna Doroz

Świetlica szkolna z żywieniem czynna jest od godz. 7:00 do 16:30
Obiad dwudaniowy w roku szkolnym 2016/17 kosztuje 4,00.
Za żywienie dzieci wpłacają pieniądze do 10-go każdego miesiąca.
Miesięczny koszt obiadów jest wywieszony na tablicy ogłoszeń- liczony wg wzoru: ilość dni roboczych w miesiącu x 4,00 = miesięczny koszt obiadów
Rodziny o niskich dochodach mogą się starać o przyznanie dotacji na żywienie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej -Dąbrowa Górnicza ul. Skibińskiego 1.
Zajęcia dodatkowe
w GIMNAZJUM:
" zajęcia z języka polskiego
" koło języka angielskiego
" koło języka niemieckiego
" Dąbrowskie Koło Miłośników Astronomii
" koło sportowe: tenis siatkówka, piłka ręczna dziewcząt,
" mzajęcia sportowo-rekreacyjne z  piłki nożnej
" zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego: język polski, fizyka, matematyka, geografia, chemia, biologia, historia, język angielski
" zajęcia promujące ideę wolontariatu Szkolny Klub Wolontariusza

w  SZKOLE  PODSTAWOWEJ:
" koło języka angielskiego
" koło języka niemieckiego
" koło teatralne
" koło "Chwila z książką"
" zajęcia sportowo-rekreacyjne z  piłki nożnej
" dąbrowskie Koło Miłośników Astronomii
" zajęcia dodatkowe z  języka polskiego
" koło szachowe
" zajęcia sportowo-rekreacyjne "Radosna siatkówka"
" zajęcia Regionalne "Dąbrowa Górnicza i okolice przeszłość i teraźniejszość"
" sekcja dekoracyjno - plastyczna
" gromada zuchowa,
" kółko informatyczne
" zajęcia dodatkowe z historii
" kółko religijne,
" zajęcia dodatkowe z matematyki
" zajęcia promujące ideę wolontariatu Szkolny Klub Wolontariusza
" zajęcia wyrównawcze: język polski, matematyka
" kółko astronomiczne
" zajęcia muzyczne
" zajęcia regionalne
Archiwum
W szkole mieści się składnica akt, w której znajdują się dokumenty:
" z przebiegu nauczania (arkusze ocen) byłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 i Gimnazjum nr 13
" kadrowe (akta osobowe) byłych pracowników Szkoły Podstawowej nr 16 i Gimnazjum nr 13
" płacowe (karty wynagrodzeń od 1983, karty zasiłkowe, listy płac od roku 1981) byłych pracowników SP16 i G13

Duplikat świadectwa można otrzymać po złożeniu podania w sekretariacie szkoły oraz uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 26,00 (Dz. U nr 225 z 2006r. poz. 1635). Opłatę skarbową uiszcza się na konto bankowe szkoły. Termin oczekiwania na wydanie duplikatu wynosi 14 dni od momentu złożenia podania i uiszczeniu opłaty skarbowej.
Budżet
Plan ZS1 na rok 2017 wynosi 2.775.907,00 z czego dochody własne 229.118,00

Plan dochodów własnych 229.118 w tym:
- marża 4.060,00
- żywienie 90 128,00
- dochody z wynajmu 64 730,00

W placówce żywionych jest około 120 osób
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.)
Osoba wyłączającaELŻBIETA GĘCA - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 21 września 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 33388539 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony