Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Adres
ul. Górnicza 17
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 262 34 80;  (032) 261 52 59
e-mail
strona www
Dyrektor
Piotr Pakuła
Zastępca dyrektora
Karol Zawada pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej od września 2015 roku.
Opis
W 2018 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego będzie obchodziło 70 lecie istnienia. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku 1948 i wywodzi się z powołanej w 1948 r. Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez 70 lat działalności szkoła wpisała się na stałe w krajobraz dąbrowskiej oświaty. W ostatnich latach została kilkakrotnie sklasyfikowana w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW  i nagradzana Brązową Tarczą.
 
                   INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 
Szkoła posiada 16 oddziałów, w których łącznie kształci się  497 uczniów. Placówka zatrudnia 48 pracowników pedagogicznych i 14 pracowników administracyjno - obsługowych.
Języki obce
Nauka języków obcych, dla wszystkich uczniów, odbywa się w grupach. Języka wiodącego (j. angielskiego) w wymiarze 3 godz./tydz., kolejnego innego języka obcego nowożytnego (j. niemieckiego lub j. hiszpańskiego) w wymiarze 2 godz./tydz. Uczeń ma możliwość wyboru klasy językowej, w której języki obce realizowane są na poziomie rozszerzonym.
Kierunki kształcenia
KLASY:
MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (MJ)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka  i język obcy nowożytny- język angielski
do wyboru:  geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie lub informatyka
przedmioty uzupełniające: technologie informacyjne, historia i społeczeństwo

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (BCH)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia i chemia  
przedmioty uzupełniające: praktyczna nauka języka obcego nowożytnego, matematyka stosowana, historia i społeczeństwo

POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA (PW)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski i wiedza o społeczeństwie,
do wyboru: historia, geografia, biologia, informatyka
przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, matematyka stosowana, historia i społeczeństwo

JĘZYKOWA (J)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
jeden język obcy nowożytny-język angielski lub język niemiecki
do wyboru: historia, biologia, chemia lub geografia,
do wyboru:  biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie lub informatyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo lub przyroda, praktyczna nauka drugiego języka obcego nowożytnego.
Pracownie komputerowe
W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe i multimedialne centrum informacji. Uczniowie mają dostęp do Internetu poprzez stałe łącze. Liceum posiada swoją stronę internetową: www.lo2.dabrowa.pl
Prowadzona krajowa i międzynarodowa współpraca z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi
Wymiana zagraniczna z partnerską szkołą w Kappeln w Niemczech od 1991 roku.
Międzynarodowy projekt Erasmus + o tematyce społecznej-Young Man can- see democracy.
Współpraca z Katedrą Mikrobiologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie wykonania badań do prac olimpijskich w laboratorium mikrobiologicznym.
Współpraca z Zakładem Hispanistyki UŚ.
Współpraca z IPN w Katowicach- spotkanie młodzieży z uczestnikami historii, warsztaty dla młodzieży i nauczycieli z historii najnowszej, debaty oxfordzkie, konkursy.
Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Uniwersytet Licealisty" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Szkolny Program Promocji Zdrowia "Eliminuj Stres, Osiągaj Sukces" w ramach udziału w projekcie Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
Współpraca z dąbrowską Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną.
Uniwersytet Śląski Instytut Nauk o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - w ramach współpracy nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia
w wykładach oraz zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni, Konkurs Wiedzy Technicznej.
Szkoła Obywatelski  CIVITAS - w szkole odbywają się warsztaty i wykłady z zakresu edukacji obywatelskiej i umiejętności społecznych.

Klub Wolontariusza "Prosto z serca" prowadzi stałą współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej. Wolontariusze nawiązali także współpracę z fundacją wspieraną przez ArcelorMittal "Nasze dzieci". Realizując wiele projektów charytatywnych, zostaliśmy uhonorowani członkostwem w Klubie Szkół UNICEF.
Udział planowany w III edycji regionalnej gry POLICHROM zorganizowanej przez Centrum Wolontariatu w Katowicach.
Śląskie- inwestujemy w talenty, udział w III edycji.

Pałac Młodzieży w Katowicach - uczestnictwo w zajęciach pracowni naukowych i organizowanych konkursach wiedzy.
Indywidualny tok nauki
Indywidualnym tokiem nauki objętych jest 4 uczniów realizujących program nauczania z następujących przedmiotów: matematyka (1), język niemiecki (1), historia (1); biologia(1).
Zajęcia pozalekcyjne
koło literackie
koło humanistyczne
koło języka niemieckiego
koło języka angielskiego
koło historyczne
koło z Wiedzy o społeczeństwie
koło matematyczne
koło fizyczne
koło geograficzne
koło chemiczne
koło biologiczne  
koło prozdrowotne
koło multimedialne z elementami programowania
koło filmowe
zajęcia w ramach szkolnego klubu wolontariusza ,,Prosto z serca''
Szkolny Klub Sportowy
Biblioteka - harmonogram pracy
poniedziałek - 8.00-16.00  
wtorek - 8.00-16.00
środa - 8.00-16.00  
czwartek - 8.00- 16.00  
piątek - 8.00- 16.00
Multimedialne Centrum Informacji - harmonogram pracy
poniedziałek - 8.00-16.00  
wtorek - 8.00-16.00
środa - 8.00-16.00  
czwartek - 8.00- 16.00  
piątek - 8.00- 16.00
Pedagog szkolny - harmonogram pracy
poniedziałek 9.00-13.15
wtorek  9.00-13.15
środa  9.00 -14.00  
dodatkowe konsultacje dla rodziców- środa: 14.00-15.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania  
         
czwartek 9.00-13.15
piątek  8.00-12.15
Psycholog szkolny- harmonogram pracy
poniedziałek 8.00- 10.30  
środa  9.30-14.00  
dodatkowe konsultacje dla rodziców- środa: 14.00-14.30, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania  
piątek  8.00-12.00
DNI OTWARTE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
DNI OTWARTE II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego- 13 kwietnia
2018 w godz. 9.00- 15.00
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 36968714 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony