Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 33

Adres
Al. Zwycięstwa 1
42-520 Dąbrowa Górnicza- Ząbkowice
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 264 04 68
e-mail
strona www
Dyrektor
Alicja Kaźmierczyk - nauczyciel dyplomowany z 27 letnim stażem pedagogicznym.
Ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego na Akademii J. Długosza w Częstochowie oraz  studia podyplomowe: Zarządzanie i Technologie Informacyjne w Oświacie.
Wicedyrektor
Małgorzata Gwarda - nauczyciel dyplomowany z 30 letnim stażem pedagogicznym.
Ukończyła wyższe studia pedagogiczne w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej na Akademii J. Długosza w Częstochowie oraz studia podyplomowe  : Zarządzanie i Technologie Informacyjne w Oświacie.
Informacja o placówce
Przedszkole nr 33 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6:00 do 16:30

Placówka składa się z 6-oddziałów: 3 - latki, 4 - 3 latki, dwie grupy  
5-latków, 6-latki oraz 6 -5 latki.    

Godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego trwają od godziny 900 do 1400.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA:
BUDYNEK A:
6:00 - 9:00     Schodzenie się dzieci do przedszkola:
                      Kontakty nauczyciela z rodzicami i dziećmi.
                      Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań.
                      Zajęcia dodatkowe: religia ( dzieci 5-letnie)
                      Poranne zabawy / ćwiczenia ruchowe.
                      Kształtowanie właściwych postaw, wartości  ( rozmowy,  
                      zabawy).
                      Zabawy integrujące grupę.
                      Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne
                      i samoobsługowe.

BUDYNEK B:
7:00 - 9:00     Schodzenie się dzieci do przedszkola:
                      Kontakty nauczyciela z rodzicami i dziećmi.
                      Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań.
                      Zajęcia dodatkowe: religia ( dzieci 5-letnie)
                      Poranne zabawy / ćwiczenia ruchowe.
                      Kształtowanie właściwych postaw, wartości  ( rozmowy,  
                      zabawy).
                      Zabawy integrujące grupę.
                      Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne
                      i samoobsługowe

BUDYNEK A i B:            
9:00 - 9:30     Śniadanie.  
9:30 -12:00    Realizacja zajęć dydaktycznych z cała grupą (dzieci  
                      3-letnie, 4-letnie, 5-letnie i 6-letnie).
                      Zabawy ruchowe.
                       Realizacja zajęć dydaktycznych z cała grupą (dzieci  
                       5-letnie i 6- letnie).
                       Pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
                       Zajęcia dodatkowe: religia ( dzieci 6-letnie).
                       Zajęcia dodatkowe: j. angielski (dzieci 3-letnie, 4-letnie,  
                       5-letnie i 6-letnie)
                       Zajęcia rewalidacyjne.
                       Zajęcia z zakresu logopedii w ramach pomocy
                       psychologiczno-pedagogicznej.
                       Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań.
                       Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne
                       i samoobsługowe.
12:00 - 12:30  Obiad.
12:30 - 14:00  Czytamy dzieciom - ,,Pogaduchy do poduchy".
                       Zabawy ogólnorozwojowe.
                       Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań.
                       Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne
                       i samoobsługowe.
14:00 -14:15    Podwieczorek.
14:15 -16:30    Rozchodzenie się dzieci do domu.
                       Indywidualne zabawy ogólnorozwojowe wynikające          
                       z potrzeb rozwojowych dzieci.
                       Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań.
                       Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
                      ,,Aktywne Przedszkole"- innowacja pedagogiczna.

      Zespół pedagogiczny to 10 nauczycielek z długoletnim stażem pedagogicznym o wysokich kwalifikacjach zawodowych: 9 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, 1 nauczyciel ukończył studium nauczycielskie. Studia podyplomowe ukończyło 6 nauczycieli. Stopnie awansu zawodowego : 7 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 nauczyciel stopień nauczyciela mianowanego, 2 nauczycieli stopień nauczyciela kontraktowego
Oferta edukacyjna
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w oparciu o programy wychowania przedszkolnego :
1."Elementarz sześciolatka"- Program wychowania przedszkolnego - roczne przygotowanie do szkoły. S. Doroszuk, J. Gawryszewska, J. Hermanowska,  K. Kamińska-Dolata.  Wyd. Nowa Era.
2."Od zabawy do nauki"- Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki. D. Kucharska, A. Pawłowska - Niedbała, D. Sikora - Banasik, I. Zbroszczyk, J.Święcicka, E. Wilkos. Wyd. Nowa Era.

W przedszkolu realizowane są również programy autorskie nauczycieli:

1. Program z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych:
,,Profilaktyka zachowań agresywnych dzieci 5-6 letnich jako wynik niezaspokojonej potrzeby miłości i bezpieczeństwa".
2. Wychowanie ekologiczne: "Edukacja ekologiczna nakazem chwili".
3. Wychowanie komunikacyjne: "Z Agatką na drodze".
4. Program regionalno-patriotyczny: "Mieszkam w Dąbrowie Górniczej, jestem Polakiem i Europejczykiem".
5. Program z zakresu edukacji muzycznej: "Wesołe nutki"
6. Program z zakresu edukacji zdrowotnej: "W zdrowym ciele, zdrowy duch".
7. Program logopedyczny dla dzieci 5-6 letnich.
8. Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

       Priorytetem w pracy wychowawczo-dydaktycznej naszej placówki jest wdrażanie metod rozwijających aktywność twórczą dzieci tj.  pedagogika zabawy Klanza, drama , kinezjologia edukacyjna w/g Denisona, zabawy paluszkowe, muzykoterapia, zajęcia przygotowujące do nauki pisania wg H. Tymichowej oraz elementy nauki czytania  Metoda Dobrego Startu i  Odimienna Metoda Ireny Majchrzak.

Ciekawą inicjatywą nauczycieli jest praca w ramach innowacji pedagogicznej - "Aktywne Przedszkole".
Oferujemy dzieciom cotygodniowe zajęcia  rozwijające aktywność twórczą z zakresu:

1) ,,Rozśpiewane przedszkole"
2) ,, Zabawy rytmiczno-muzyczne"
3) ,,Bajkoterapia"        
4) ,, Zabawy logopedyczne"
5) ,, Zabawy plastyczne"
6) ,,Zabawy z  humorem"
7) ,,Zabawy w teatr."
W/w zajęcia są bezpłatne, dostępne dla wszystkich dzieci.
Prowadzimy pomoc psychologiczno-pedagogiczną z zakresu logopedii.
Oferujemy dzieciom comiesięczne zajęcia edukacyjne  prowadzone przez muzyków z Filharmonii Śląskiej.

Posiadamy ofertę zajęć dodatkowych : j. angielski dla wszystkich przedszkolaków.
Odpłatność
Koszt posiłków :
- śniadanie - 1,70 zł
- obiad - 3,50 zł
- podwieczorek - 1,30 zł

Dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, za każdą rozpoczętą godzinę w przedszkolu przekraczającą  wymiar ( poza podstawą programową) odpłatność wynosi 1 zł.
Dzieci 6 letnie są objęte subwencją oświatową i są zwolnione z opłaty
godzinowej.
Sposoby perzyjmowania i załatwiania spraw
Sprawy można załatwiać  w następujący sposób:
- telefonicznie - (32) 264 04 68
- listownie na adres - Przedszkole Nr 33, ul. Al. Zwycięstwa 1,
 42-520 Dąbrowa Górnicza
- e-mail : p33@dabrowa-gornicza.pl
- osobiście u dyrektora - w każdą środę od 12:00 do 15:00
- osobiście u wychowawców grup i innych nauczycieli
 (zalecane wcześniejsze ustalenie terminu)
Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Sprawy dotyczące odpłatności: intendent, telefon - j.w.
Sprawy płacowo - księgowe: główna księgowa,  telefon - j.w
Archiwum
Przedszkole posiada archiwum w zakresie akt osobowych pracowników, dokumentacji finansowej, dokumentację dotyczącą obiektu. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona:
- upoważnionym organom
- osobom zainteresowanym do wglądu tylko na pisemny wniosek

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997
(Dz. U. 2016 poz.922) dokumentów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
Osoba wyłączającaELŻBIETA GĘCA - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 25 czerwca 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 33388507 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony