Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 12

Adres
ul. Krasickiego 1
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
32 264 26 83
e-mail
Dyrektor
Halina Radziej
Opis i podstawa prawna funkcjonowania
Przedszkole nr 12 w Dąbrowie Górniczej mieści się przy ul. Krasickiego 1 na działce nr 16/12, nr mapy 64 o powierzchni 13249 m2, zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym o łącznej pow. użytk. 634 m2, kubaturze 2345 m2.
Powyższa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny.
Jest własnością Gminy Dąbrowa Górnicza.

Podstawa prawna działania jednostki:
Uchwała Nr XXI/416/99 Rady Miejskiej z dnia 29.12.1999 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

Organ prowadzący Przedszkole: Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Statut przedszkola: powoływany jest Uchwałą Rady Pedagogicznej.

Regulaminy obowiązujące w przedszkolu: powoływane są Zarządzeniem Dyrektora.
a/ Organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy.
b/ Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela.
c/Organizacje pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest: Karta zgłoszenia dziecka oraz umowy.

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu: Uchwała Nr VIII/129/2011 r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza.

Odpłatność za żywienie dziecka w przedszkolu: Zarządzenie Nr 26/10 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 23.12.2010 r.
Stawka żywieniowa dzienna wynosi 5,20 zł., w tym śniadanie-1,30 zł, obiad - 2,90 zł., podwieczorek - 1,00 zł.

Przedmiot działalności i kompetencje reguluje Statut Przedszkola.
Kadra przedszkola
* Personel pedagogiczny:
- nauczyciel dyplomowany- 3 osoby
- nauczyciel mianowany-  2 osoby
- nauczyciel kontraktowy- 4 osoby

* Personel administracji i obsługi:
- gł. księgowy,
- referent
- intendent,
- kucharka,
- pomoc kucharki - 2 osoby
- sprzątaczka - 4 osoby
- konserwator - 1 osoba
Sposoby załatwiania spraw
Przyjęcie dziecka do przedszkola: na podstawie Karty zgłoszenia dziecka oraz podpisanej umowy - Krystyna Gębczyńska dyrektor przedszkola, pokój nr 1,  tel. (32) 264-26-83

Nabór do przedszkola na rok 2012/2013 prowadzi się zgodnie z harmonogramem:
- od 13 lutego do 16 marca 2012 r. - wydawanie kart i przyjmowanie zgłoszenia dzieci do przedszkola,
- od 29 marca 2012 r. - powołanie Komisji Kwalifikacyjnej i rozpatrzenie złożonych kart, w przypadku kiedy liczba dzieci przekroczy liczbę miejsc w przedszkolu,
- od 30 marca 2012 r. - wywieszenie w budynku przedszkola listy dzieci przyjętej do danej placówki,
- do 7 września 2012 r. - podpisanie umowy o świadczenie usług pomiędzy przedszkolem a rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci.

Przyjmowanie skarg i wniosków: Krystyna Gębczyńska - dyrektor przedszkola, pokój nr 1 w każdą środę od godz. 8.00 do 10.30

Sprawy dotyczące odpłatności za Przedszkole: - intendent, pokój nr 3, tel. (32) 264-26-83

Sprawy płacowo- księgowe: - gł. księgowy, pokój nr 2, tel. (32) 264-26-83

Sprawy kadrowe: - referent, pokój nr 2 tel. (32) 264-26-83.
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby udostępniania danych w nich zawartych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
Ewidencja orzeczeń wydanych przez lekarza orzekającego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.
Instrukcja kancelaryjna.
Rzeczowy wykaz akt.
Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona- za zgodą dyrektora- dla celów służbowych i naukowo-badawczych na miejscu lub wypożyczona.
W celu udostępnienia akt wypełnia się kartę udostępnienia.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 14 października 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony