Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 12

Adres
ul. Ignacego Krasickiego 1
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/Fax:
32 264 26 83

e-mail: przedszkole.12@wp.pl

strona internetowa: www.przedszkole12.edu.pl
lub
http://p12-dg.edupage.org
 
Dyrektor
Halina Radziej - nauczyciel dyplomowany z 33 letnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyła studia magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego w Częstochowie oraz studia podyplomowe: Zarządzanie i Technologie Informacyjne w Oświacie, Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci.
Funkcje dyrektora pełni od 1.09.2016 r.
Podstawa prawna działania
Organ prowadzący przedszkole: Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Sosnowcu.
Przedszkole realizuje cele i zadnia wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Statut przedszkola powoływany jest uchwałą Rady Pedagogicznej.
Organizację pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.
Wewnętrzne akty prawne regulujące pracę placówki powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, uchwałą Rady Pedagogicznej.
Informacje o placówce
Przedszkole nr 12 w Dąbrowie Górniczej mieści się przy ul. Krasickiego 1 na działce nr 16/12, nr mapy 64 o powierzchni 13249 m2, zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym o łącznej pow. użytk. 634 m2, kubaturze 2345 m2.
Powyższa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny.
Jest własnością Gminy Dąbrowa Górnicza.
Organizacja pracy
Przedszkole jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.
W godzinach od 8.00 do 13.00 przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach 8.00 - 13.00 .
Przedszkole posiada 100 miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat.
W roku szkolnym 2016/2017 w placówce przebywają dzieci
3-4 letnie w grupie "Biedronek"
4-5 letnie w "Tygryskach"
5-letnie -w "Smefach"
6-letnie w grupie "Krasnale"
Kadra pedagogiczna, personel administracji i obsługi
W placówce jest zatrudniona kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz personel administracji i obsługi w osobach: główny księgowy, referent, intendent, kucharka, pomoc kucharki - 2 osoby, sprzątaczka - 3 osoby i konserwator.
Stopnie awansu zawodowego: 4 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 5 nauczycieli stopień nauczyciela mianowanego, 1 kontraktowy i 1 stażysta.
Nauczycielki dbają o swój rozwój zawodowy uczestnicząc w różnych formach dokształcenia i doskonalenia zawodowego. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w pracy z dziećmi wprowadzając nowe metody i formy pracy.
Odpłatność
Koszty posiłków:
Śniadanie 1,50 zł
Obiad 3,00 zł
Podwieczorek 1,00 zł
Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas między godz. 8:00 a godz. 13:00 odpłatność wynosi 1,00 zł.
Opłata za wyżywienie pobierana jest tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu, płatność do 15 każdego miesiąca.

Godziny posiłków:
godz. 9.00 - śniadanie
godz. 12.00 - obiad
godz. 14.00 - podwieczorek
Oferta dydaktyczna
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:
1. "Kocham przedszkole", Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek, WSiP
2. "Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki", praca zbiorowa, Nowa Era;
3. "W radości dzieci Bożych", J. Stala, E. Osewska, Jedność;
4. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących, dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2016 roku, Magdalena Kębłowska, Expres Publishing

Ponadto realizowane są programy wspomagające:
1. Program profilaktyki logopedycznej "Gimnastyka buzi i języka";
2. "Mamo, tato wolę wodę"
3. "Czyste powietrze wokół nas".
4. "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

W pracy pedagogicznej stosujemy innowacyjne metody, zapewniając swoim wychowankom atrakcyjne zajęcia, a tym samym przyczyniamy się do tego, że dzieci czują się zadowolone, akceptowane, szczęśliwe i kochane. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu oraz radzenia sobie z porażkami. Rozbudzamy świadomość i kształtujemy postawy społecznie akceptowane, zachęcamy do działań na rzecz rówieśników i dorosłych, stwarzamy warunki do nabywania wiedzy, umiejętności, do bycia kreatywnym. Promujemy szeroko pojęte zdrowie, bezpieczeństwo i ekologię.

Szeroko pojmowana współpraca z Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie, Biblioteką Publiczną Filia nr 3 i 5, Międzyszkolnym Obserwatorium Astronomicznym, Komendą Policji, Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Przedszkolami w Dąbrowie Górniczej i wieloma innymi instytucjami użyteczności publicznej pozwalają wzbogacić ofertę edukacyjną dla naszych wychowanków.
Przedszkole stoi na straży praw dziecka
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Sprawy można załatwiać ustnie bądź pisemnie:
- telefonicznie nr 32 264 26 83
- listownie na adres przedszkola, ul. Krasickiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- e-mail: przedszkole12@wp.pl
- osobiście u dyrektora  
- dodatkowo sprawy wychowawczo-dydaktyczne osobiście z wychowawcami grup

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole nie przyjmuje, jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.

- sprawy dotyczące odpłatności za przedszkole - intendent pok. nr 3 tel. 32 264 26 83
- sprawy płacowo-księgowe - gł. księgowy pok. nr 2 tel. 32 264 26 83

Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski w każdy wtorek od 10-12h. pok. nr 1
Archiwum
Przedszkole posiada w swoich archiwach akta osobowe byłych pracowników, dokumentację finansową, dydaktyczno- wychowawczą oraz dotyczącą obiektu. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona:
- upoważnionym organom
- osobom zainteresowanym do wglądu tylko na pisemny wniosek

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. 2016 poz.922) dokumentów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38121931 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony