Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 10

Adres
ul. Kopernika 42
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 262 35 26
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Anna Kalaga nauczyciel dyplomowany, pełni swoją funkcję od roku 1991.
Opis
Przedszkole nr 10 w Dąbrowie Górniczej mieści się przy ul. Kopernika 42 na działce nr 1/7, nr mapy 95 o powierzchni 5.905 m2, zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym o łącznej pow.użytk. 635m2, kubaturze 2.950 m2.
Powyższa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny. Jest własnością Gminy Dąbrowa Górnicza. Nieruchomość przekazano w trwały Zarząd Przedszkolu nr 10 Decyzja Nr 54/2002 Zarządu Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 08.07.2002 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
Mieścimy się w budynku wolnostojącym otoczonym ładnym ogrodem, wyposażonym w urządzenia do zabaw ruchowych. Przedszkole przywiązuje wiele uwagi aby dzieci spędzały na wolnym powietrzu wszystkie wolne chwile. Dzieci mają do dyspozycji 5 przestronnych i jasnych sal zajęć, łazienki, umywalnie. Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną.

Podstawa prawna działania jednostki:
Uchwała Nr XXI/416/99 Rady Miejskiej z dnia 29.12.1999 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

Organ prowadzący Przedszkole: Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Statut przedszkola: powoływany jest Uchwałą Rady Pedagogicznej (plik w załączeniu).

Regulaminy obowiązujące w przedszkolu: powoływane są Zarządzeniem Dyrektora.
a/ Organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy.
b/ Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela.
c/Organizacje pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.
Organizacja
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00
Godziny posiłków:
9.00 - śniadanie
12.00 - obiad
14.00 - podwieczorek
między posiłkami dzieci maja nieograniczony dostęp do wody mineralnej.

Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się drogą elektroniczną.
Adres strony do rekrutacji www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest: Karta zgłoszenia dziecka oraz podpisana przez rodziców umowa.
Do przedszkola uczęszcza 124 dzieci, podzielonych na 5 grup wiekowych:
"JEŻYKI"
"SŁONECZKA"
"KOTKI"
"MOTYLKI"
"KRASNOLUDKI"
Odpłatność
Usługi świadczone przez Przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8.00 do godz.13.00.
Odpłatność za wyżywienie pobierana jest tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu.
Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą w/w 5 godzin naliczana jest opłata w wysokości 1 zł.              
Opłata za posiłki spożywane przez dziecko w przedszkolu:
śniadanie -1,60zł, obiad - 3,60 zł, podwieczorek - 1,30 zł. - stawka dzienna 6,50 zł.
Opłata za wyżywienie pobierana jest tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu, płatność do 15 każdego miesiąca.
Sprawy dotyczące odpłatności za Przedszkole załatwia - intendent tel (32) 262 3526
Oferta dydaktyczna
Programy realizowane w przedszkolu:

1. Kocham przedszkole" autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek wydawnictwa WSiP, zarejestrowany pod nr ISBN 978-83-02-16445-3
2." Jesteśmy dziećmi Boga". Program kształcenia religijnego dzieci w wieku 3-6 lat autorstwa Ks.J.Szpeta i D.Jackowiaka, zarejestrowany pod nr AZ-0-04/4
3. Program nauczania języka angielskiego, Pearson Education Polska, DKW 4013-8/91
4. Programy własne:
"Program wychowawczy"- Dorota Zagórska, Mirosława Kazior znajdujący się w wykazie     programów dopuszczonych do użytku w Przedszkolu nr 10 pod nr
P-10/Nr1/12
" Program profilaktyki zdrowotnej" autorstwa E.Łopatki i A.Prochowskiej-Więckowskiej znajdujący się w wykazie   programów dopuszczonych do użytku w Przedszkolu nr 10 pod nr P-10/Nr 1/14
"Pięknie mówię"-program logopedyczny autorstwa K. Staroń znajdujący się w wykazie   programów dopuszczonych do użytku w Przedszkolu nr 10 pod nr P-10/Nr 1/15
 
Kontynuacja Programu Zdrowotnego:  "Zdrowy Przedszkolak" -A. Prochowska- Więckowska, E. Łopatka pod nr P-10-Nr1/14.
Programy ogólnopolskie w których uczestniczy placówka:
- program przedszkolnej profilaktyki antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej;
- program ekologiczny "Kubusiowi przyjaciele natury" pod patronatem Ministerstwa Środowiska;
- ogólnopolska kampania edukacyjna "Mamo, Tato, wolę wodę" pod patronatem Ministerstwa Zdrowia;
- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków - "Akademia Aquafresh".
- i inne dostępne programy realizowane okresowo.
Posiadamy ofertę zajęć dodatkowych :religia,  j. angielski dla  dzieci 5 i 6 letnich.
Współpraca ze środowiskiem
Kontynuowana jest wieloletnia współpraca z:
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
Szkołą Podstawową Nr 20, Nr 10, Nr 8
Szkołą Muzyczną im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Miejską Biblioteką Publiczną i Filią nr 1
Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie
Dziennym Domem Pomocy Społecznej
Pałacem Kultury Zagłębia
Osiedlowym Klub kultury "Helikon"
Muzeum Miejskim "Sztygarka"
Komendą Miejską Policji
Miejską Państwową Strażą Pożarną
Społecznością dąbrowskich przedszkoli i szkół

Nasze dzieci uczestniczą w licznych konkursach, turniejach i przeglądach o różnorodnej tematyce  organizowanych przez instytucje oświatowe na terenie miasta.
Załatwianie spraw
Przyjęcie dziecka do przedszkola: na podstawie Karty zgłoszenia dziecka oraz podpisanej umowy - Anna Kalaga dyrektor przedszkola, pokój nr 10 tel. (32) 262-35-26

Przyjmowanie skarg i wniosków: Anna Kalaga- dyrektor przedszkola, pokój nr 10 w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do godz.10:00 oraz w każdy czwartek od godz. 15:00
do godz.16.00

Sprawy dotyczące odpłatności za Przedszkole: -intendent, pokój nr 12 tel.
(32) 262-35-26.

Sprawy płacowo- księgowe: - gł. księgowy, pokój nr 12 tel (32) 262-35-26.

Sprawy kadrowe: - referent, pokój nr 10 tel (32) 262-35-26.
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby udostępniania danych w nich zawartych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
Ewidencja orzeczeń wydanych przez lekarza orzekającego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.
Instrukcja kancelaryjna.
Rzeczowy wykaz akt.
Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona- za zgodą dyrektora- dla celów służbowych i naukowo-badawczych na miejscu lub wypożyczona.
W celu udostępnienia akt wypełnia się kartę udostępnienia /w załączeniu/.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
Osoba wyłączającaELŻBIETA GĘCA - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 7 lutego 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 32674376 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony