Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Placówki oświatowo- wychowawcze Drukuj...
Nazwa
Przedszkole nr 8

Adres
ul. Partyzantów 8
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
32 264 20 81
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Ewa Pikuła- nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz Studia Podyplomowe - Zarządzanie i Technologie Informacyjne w Oświacie.
Godziny pracy przedszkola
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00.
Personel pedagogiczny
Pani Katarzyna Widawska-Mróz- nauczyciel kontraktowy
Pani Aneta Lubas -nauczyciel mianowany
Pani Anna Zygan -nauczyciel mianowany
Pani Małgorzata Bielobradek - nauczyciel dyplomowany
Logopeda: Edyta Czekajska-Budny
Nauczyciel języka angielskiego: Żaneta Koźbiał-Burczyk
Opis działalności
Przedszkole posiada 50 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Mała liczba dzieci w placówce gwarantuje bliski i indywidualny kontakt z każdym przedszkolakiem a także umożliwia ścisłą współpracę z ich rodzicami i opiekunami. Gwarantujemy pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz miłą i przyjazną atmosferę. Placówka zyskała miano "domowego przedszkola", cieszącego się pozytywną oceną w środowisku lokalnym.

Przedszkole nr 8 prowadzi współpracę z Domem Pomocy Społecznej, Szkołą Muzyczną, Pałacem Kultury Zagłębia, Szkołą Podstawową Nr 8 i Nr 10, Przedszkolem nr 11, Biblioteką  Publiczną, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

Przedszkolny zestaw programów edukacyjnych rok szkolny 2013/14:

1. "Od przedszkolaka do pierwszaka" Iwona Broda -Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2012r. nr 1/2013
2. "Teatr i my" Katarzyna Widawska- Mróz, nr 2/2013
3. "Program nauczania katechezy w klasie 0" wydany za zgodą Kurii Metropolitańskiej w Gnieźnie oraz program zajęć dodatkowych, nr 3/2013
Odpłatność:
- Opłata za każdą rozpoczęta godzinę świadczeń wykraczających ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę-1 zł
- Opłata za wyżywienie dziecka: 5,20 zł dziennie (śniadanie-1,30 zł, obiad-2,90 zł, podwieczorek- 1,00 zł)
Archiwum
Placówka posiada archiwum zakładowe w zakresie akt osobowych pracowników. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona (za zgodą dyrektora) dla celów służbowych naukowo- badawczych na miejscu lub wypożyczona.
Sprawozdawczość budżetowa
- Sprawozdanie miesięczne: Rb S o dochodach i Rb 28  S o wydatkach.      
- Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań Rb Z.
- Sprawozdanie kwartalne o stanie należności Rb N.
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych.
- Sprawozdanie opisowe półroczne i roczne Rb-32.
- Sprawozdanie opisowe półroczne i roczne o wydatkach i dochodach
- Sprawozdanie opisowe ze  środków specjalnych półroczne i roczne oraz sprawozdanie  opisowe o dochodach.
- Bilans jednostki budżetowej ze środków specjalnych, podstawowych oraz zbiorczy.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 października 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 21372633 Oficjalna strona o BIP