Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 8

Adres
ul. Partyzantów 10
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
32 264 20 81
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Ewa Pikuła- nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz Studia Podyplomowe - Zarządzanie i Technologie Informacyjne w Oświacie.
Godziny pracy przedszkola
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30.
Personel pedagogiczny
Zespół pedagogiczny to  nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne
Podstawa prawna działania
Organ prowadzący przedszkole - Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu.
Przedszkole realizuje cele i zadnia wynikające z Ustawy o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Organizację pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.
Wewnętrzne akty prawne regulujące pracę placówki powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, Uchwałą Rady Pedagogicznej.
Organizacja przedszkola
Organizację przedszkola określa ramowy rozkład na ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

Czas pracy przedszkola - od godz. 6.00 do godz. 16.30

W godz. 8.00 - 13.00  przedszkole świadczy bezpłatnie  usługi w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

Godziny posiłków:
    godz.  9.00 - śniadanie
    godz. 12.00 - obiad
    godz. 14.00 - podwieczorek
Pracownicy przedszkola
Liczbę personelu określa arkusz organizacyjny.

W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (w tym logopeda).
Rekrutacja
Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest drogą elektroniczną:
www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl
Opis
Przedszkole posiada 50 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Mała liczba dzieci w placówce gwarantuje bliski i indywidualny kontakt z każdym przedszkolakiem a także umożliwia ścisłą współpracę z ich rodzicami i opiekunami. Gwarantujemy pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz miłą i przyjazną atmosferę. Placówka zyskała miano "domowego przedszkola", cieszącego się pozytywną oceną w środowisku lokalnym. Dla dzieci z orzeczeniami zapewniamy zajęcia ze specjalistami.

Przedszkole nr 8 prowadzi współpracę z Domem Pomocy Społecznej, Szkołą Muzyczną, Pałacem Kultury Zagłębia, Szkołą Podstawową Nr 8 i Nr 10, Przedszkolem nr 11, Biblioteką  Publiczną, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
Odpłatność
Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie o godz.8.00 do godz. 13.00

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu - wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza w/w  godzinami.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega pomniejszeniu za każdą zadeklarowaną godzinę nieobecności.

Opłata za wyżywienie dziecka: 6,50 zł dziennie
(śniadanie-1,30 zł, obiad-3,50 zł, podwieczorek- 1,70 zł)
Odpłatność za wyżywienie pobierana jest wyłącznie za dni obecności dziecka w przedszkolu.

Odpłatność za przedszkole pobierana jest do 15 dnia każdego miesiąca z góry.  
Oferta dydaktyczna
Przedszkolny zestaw programów dydaktyczno-wychowawczych:
"Trampolina-program wychowania przedszkolnego" PWN  
"Teatr i my",
,,Program wychowawczy",
,,Zdrów, jak rydz",
Program nauczania języka angielskiego dla przedszkolaków,
Program zajęć logopedycznych,
Program nauczania katechezy w klasie 0 .

W przedszkolu organizowane są uroczystości, imprezy integracyjne, zajęcia otwarte, zebrania grupowe, wyjazdy do kina i teatru oraz wycieczki. Spotkania tego typu integrują dzieci, rodziców oraz pracowników, dają wiele radości i zadowolenia. Są także okazją do prezentowania umiejętności i wiadomości zdobytych przez dzieci w przedszkolu.
Archiwum
Przedszkole posiada archiwum w zakresie akt osobowych pracowników, dokumentacji finansowej, dokumentację dotyczącą budowy obiektu. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona po uprzednim wypełnieniu karty udostępnienia.
Sposoby załatwiania spraw
Sprawy można załatwiać  w następujący sposób:
- telefonicznie - 32 264 20 81
- listownie na adres -
 Przedszkole Nr 8
 ul Partyzantów10,
 41-310 Dąbrowa Górnicza
- e-mail - przedszkole8@o2.pl
- osobiście u dyrektora -  w każdy poniedziałek od godz. 11.00 do 15.00.
- osobiście u wychowawców grup i in. nauczycieli (zalecane wcześniejsze ustalenie terminu)
Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Sprawy dotyczące odpłatności: intendent, telefon - j.w.
Sprawy płacowo - księgowe: główna księgowa,  telefon - j.w.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
Osoba wyłączającaELŻBIETA GĘCA - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 7 lutego 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 32674353 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony