Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, referaty
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 
Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Przedszkole nr 8

Adres
ul. Partyzantów 8
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
32 264 20 81
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Ewa Pikuła- nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz Studia Podyplomowe - Zarządzanie i Technologie Informacyjne w Oświacie.
Godziny pracy przedszkola
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00.
Personel pedagogiczny
Pani Katarzyna Widawska-Mróz- nauczyciel kontraktowy
Pani Aneta Lubas -nauczyciel mianowany
Pani Anna Zygan -nauczyciel mianowany
Pani Małgorzata Bielobradek - nauczyciel dyplomowany
Logopeda: Edyta Czekajska-Budny
Nauczyciel języka angielskiego: Żaneta Koźbiał-Burczyk
Opis działalności
Przedszkole posiada 50 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Mała liczba dzieci w placówce gwarantuje bliski i indywidualny kontakt z każdym przedszkolakiem a także umożliwia ścisłą współpracę z ich rodzicami i opiekunami. Gwarantujemy pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz miłą i przyjazną atmosferę. Placówka zyskała miano "domowego przedszkola", cieszącego się pozytywną oceną w środowisku lokalnym.

Przedszkole nr 8 prowadzi współpracę z Domem Pomocy Społecznej, Szkołą Muzyczną, Pałacem Kultury Zagłębia, Szkołą Podstawową Nr 8 i Nr 10, Przedszkolem nr 11, Biblioteką  Publiczną, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

Przedszkolny zestaw programów edukacyjnych rok szkolny 2013/14:

1. "Od przedszkolaka do pierwszaka" Iwona Broda -Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2012r. nr 1/2013
2. "Teatr i my" Katarzyna Widawska- Mróz, nr 2/2013
3. "Program nauczania katechezy w klasie 0" wydany za zgodą Kurii Metropolitańskiej w Gnieźnie oraz program zajęć dodatkowych, nr 3/2013
Odpłatność:
- Opłata za każdą rozpoczęta godzinę świadczeń wykraczających ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę-1 zł
- Opłata za wyżywienie dziecka: 5,20 zł dziennie (śniadanie-1,30 zł, obiad-2,90 zł, podwieczorek- 1,00 zł)
Archiwum
Placówka posiada archiwum zakładowe w zakresie akt osobowych pracowników. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona (za zgodą dyrektora) dla celów służbowych naukowo- badawczych na miejscu lub wypożyczona.
Sprawozdawczość budżetowa
- Sprawozdanie miesięczne: Rb S o dochodach i Rb 28  S o wydatkach.      
- Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań Rb Z.
- Sprawozdanie kwartalne o stanie należności Rb N.
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych.
- Sprawozdanie opisowe półroczne i roczne Rb-32.
- Sprawozdanie opisowe półroczne i roczne o wydatkach i dochodach
- Sprawozdanie opisowe ze  środków specjalnych półroczne i roczne oraz sprawozdanie  opisowe o dochodach.
- Bilans jednostki budżetowej ze środków specjalnych, podstawowych oraz zbiorczy.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 października 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 21607284 Oficjalna strona o BIP