Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja

Adres
ul. Królowej Jadwigi 11
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon

e - mail

strona internetowa
32 262 35 72

sp7dg@wp.pl

sp7dabrowa.edupage.org
 
 
Dyrektor
Jolanta Pludrak - mgr matematyki z przygotowaniem pedagogicznym, ukończyła Uniwersytet Śląski na wydziale matematyki, stanowisko dyrektora objęła 1.09. 2012 r.
Zastępca Dyrektora
Joanna Prychodko - mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym, ukończyła historię na WNS Uniwersytetu Śląskiego, na stanowisku od 1.09.2017 r.
Opis o oferta dydaktyczna
Od 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 1 zostało przekształcone w ośmioletnią Szkolę Podstawową nr 7 im. Hugona Kołłątaja z oddziałami gimnazjalnymi. Do szkoły uczęszcza 295 uczniów.
Zostały otwarte dwie klasy I, klasa IV i klasa VII szkoły podstawowej oraz 8 klas gimnazjalnych.
W szkole powstały odremontowane klasy dla  nauczania wczesnoszkolnego w pełni wyposażone w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce naukowe. Funkcjonują dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe z komputerami i dostępem do Internetu.
Wszyscy uczniowie mają pełny dostęp do pracowni multimedialnej służącej do nauki języków obcych, a także pracowni komputerowej z przyłączem do Internetu, biblioteki szkolnej, jadalni, gdzie dożywianie odbywa się w dwóch turach oraz dwóch sal gimnastycznych. Uczniowie mają możliwość korzystana z różnorodnego sprzętu multimedialnego, dydaktycznego i sportowego. W ramach budżetu partycypacyjnego powstało nowoczesne boisko zewnętrzne.
Uczniowie uczestniczyli w ogólnopolskich programach i projektach, takich jak: Młody Obywatel, Szkoła Demokracji, Samorząd Uczniowski, Sokrates Comenius. Mają możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez uczestnictwo w kolach zainteresowań: polonistycznym, matematycznym, języków obcych, plastycznym, tanecznym, historycznym, teatralnym oraz zajęciach sportowych z różnych gier zespołowych. Działają organizacje, takie jak: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło TPD, Klub Ekologiczny, Klub Europejski.
Szkoła dba o ceremoniał i tradycję poprzez organizację obchodów ważnych świat państwowych i religijnych.  
Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy i rozwijania pasji turystycznych poprzez uczestnictwo w różnorodnych wycieczkach tematycznych oraz wyjazdach zagranicznych pod hasłem "Zwiedzamy europejskie stolice".
Zapewniamy:
1. Bezpośredni, stały dostęp do informacji o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów poprzez dziennik elektroniczny Synergia - Librus oraz wydarzeń zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.
2.Opiekę pedagoga i psychologa szkolnego,
3. Wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce.
4. Liczne zajęcia pozalekcyjne.
Świetlica szkolna
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: godz. 7.00 - 17.00
Zajęcia odbywają się w dwóch pomieszczeniach dla dzieci młodszych (kl. I - IV) oraz uczniów starszych, do dyspozycji jest także kącik sportowo p- rekreacyjny do ćwiczeń ruchowych.
Świetlica realizuje program "Szkoła z witaminą", z którego korzystają uczniowie klasy I i IV. W ramach pracy świetlicy realizowane są zajęcia plastyczne, taneczne oraz nauki języka niemieckiego.
Kierownik świetlicy: mgr Sylwia Modlibóg
Wychowawcy: mgr Dominika Łętowska, mgr Paweł Pakuła, mgr Agnieszka Jurczak, mgr Jolanta Bartocha, mgr Agnieszka Glazer - Białkowska, mgr Sylwia Maur.
Pedagog szkolny
mgr Mariola Sieroda
godziny pracy:
poniedziałek: 11.00 - 14.00
wtorek: 10.00 - 16.00
środa: 10.00 - 15.00
czwartek: 8.00 - 13.00
piątek: 8.00 - 11.00
Pedagog szkolna prowadzi dla uczniów także zajęcia z doradztwa zawodowego.
Psycholog szkolny
mgr Natasza Sitko
godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 13.00
czwartek: 12.30 - 16.00
piątek: 11.30 - 14.00
Biblioteka szkolna
mgr Mariola Żelazna
Uczniowie mają możliwość realizowania swoich zainteresowań czytelniczych działając w szkolnym kole bibliotecznym,
Nauczyciel prowadzi także wolontariat w ramach "Klubu Żonkil".
Pielęgniarka szkolna
p. Bożena Giereś
dyżury:
poniedziałek: 7.30 - 13.35.
czwartek: 11.30 - 15.30
Informacje dodatkowe/sposoby załatwiania spraw
Sekretariat szkolny jest czynny codziennie: 7.00 - 15.00
sekretarz szkoły: mgr Marta Brodawska
Sprawy uczniowskie: codziennie: 11.30 - 11.15 i 12.30 - 12.50
referent: p. Agnieszka Gamrat
Księgowość: 7.00 - 15.00
księgowa: mgr Halina Bierońska
Dyrektor do dyspozycji interesantów:
mgr Jolanta Pludrak: czwartek godz.13.00 - 15.00
mgr Joanna Prychodko: poniedziałek godz. 14.30 - 15.45
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz – Naczelnik Wydziału Oświaty
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 36325157 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony