Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki kulturalno- sportowe Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja

Adres
ul. T. Kościuszki 25
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 639 03 00
Fax
(32) 639 03 10
E-mail
Strona internetowa
Dyrektor
Paweł Duraj
Zastępca Dyrektora
Agnieszka Skwara
Opis
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dąbrowa Górnicza pod numerem RIK/1/1992. Biblioteka utworzona została w 1945r. przez Zarząd Miejski w Dąbrowie Górniczej w obrębie struktury organizacyjnej tego Zarządu.
Zadania
Celem Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa. Do zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i jego społeczności;
-pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej i publicznej na terenie miasta;
- udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta;
- tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych;
- organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego;
- tworzenie, uzupełnianie oraz udostępnianie komputerowej bazy danych o zbiorach bibliotecznych, a także prowadzenie i udostępnianie zbiorów prasowych i naukowych;
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci krajowymi i zagranicznymi, instytucjami upowszechniania kultury i organizacjami pozarządowymi dla systematycznego wzrostu poziomu zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
- prowadzenie działalności wydawniczej;
- badanie poziomu i stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie działania Biblioteki oraz formułowanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji w tym zakresie;
- inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności miasta i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.   
Wykaz placówek
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja

DYREKCJA
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 25
tel. (32)639 03 00
tel./fax. (32) 639 03 10

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 25

Wypożyczalnia Centralna            
tel. (32)262 52 80

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
tel.  (32)262 49 14

Czytelnia                                        
tel. (32)262 52 81

Czytelnia Multimedialna
tel.  (32)639 03 37

Dział Zbiorów Specjalnych
tel. (32)262 52 81         

Dział Informacyjno-Bibliograficzny
tel. (32)262 52 81              

Centrum Edukacji Regionalnej
tel. (32)262 52 81     

Dział Książki Dawnej
tel. (32)262 52 81                    


Filia nr 1                                Filia nr 2
42-300 Dąbrowa Górnicza                   42-520 Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice
ul. Wojska Polskiego 43                   ul. Chemiczna 2
tel.(32)268 24 70                         tel.(32) 260 13 48


Filia nr 3                                 Filia nr 4
41-303 Dąbrowa Górnicza                    41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. J. Wybickiego 3a                       ul. Reymonta 14
tel.(32)268 56 74                          tel.(32)262 51 01


Filia nr 5                                 Filia nr 6
41-303 Dąbrowa Górnicza                    41-300 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 32                     ul. Szpitalna 13 /Szpital Miejski/
tel.(32) 264 31 63                         tel.(32)262 32 75


Filia nr 7                                 Filia nr 8
41-303 Dąbrowa Górnicza                    42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Kasprzaka 46                           ul. Warszawska 77
tel.(32)264 36 71                          tel.(32)262 20 64


Filia nr 9                                 Filia nr 10
42-530 Dąbrowa Górnicza                    42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Główna 61                              al. Zwycięstwa 91
tel.(32)264 69 54                          tel.(32)260 48 87


Filia nr 13                                Filia nr 14
42-523 Dąbrowa Górnicza                    42-523 Dąbrowa Górnicza
ul. Pocztowa 3                             ul. Górna 1
tel.(32)260 72 98                          tel.(32)268 04 91


Filia nr 15                                Filia nr 16
42-525 Dąbrowa Górnicza                    42-522 Dąbrowa Górnicza
ul. Żołnierska 180                         ul. Ks. Stanisława 1
tel.(32)261 90 06                          tel.(32)260 83 49


Filia nr 17                                Filia nr 18
42-520 Dąbrowa Górnicza                    41-310 Dąbrowa Górnicza
ul. Mieszka I 20                           ul. Legionów Polskich 131a
tel.(32)260 62 24                          tel.(32)261 56 06


Filia nr 20
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Topolowa 32
tel.(32)261 06 49
Pliki
Statut Biblioteki64,21 kB
Regulamin Organizacyjny9,03 MB
oświad. majątk. P.Duraj (2006)606,00 kB
oświad. majątk. P.Duraj (2007)119,58 kB
oświad. majątk. P.Duraj (2008)122,77 kB
oświad. majątk. P.Duraj (2009)588,42 kB
oświad. majątk. P.Duraj (2010)659,45 kB
oświad. majątk. P.Duraj (2011)682,29 kB
oświad. majątk. P.Duraj (2012)671,77 kB
oświad. majątk. P.Duraj (2013)1,18 MB
oświad. majątk. P.Duraj (2014)3,02 MB
oświad. majątk. P.Duraj (2015)2,20 MB
oświad. majątk. P.Duraj (2016)2,11 MB
oświad. majątk.P. Duraj na dzień rozwiazania stosunku pracy (2016)2,11 MB
Sprawozdanie finansowe za 2014r.632,57 kB
Sprawozdanie finansowe za 2015r.192,44 kB
Zał. do sprawozd. finan. za 2015r.89,91 kB
Zał.1 do sprawozd. finan. za 2015r.163,96 kB
Zał.2 do sprawozd. finan. za 2015r.182,34 kB
Zał.3 do sprawozd. finan. za 2015r.243,99 kB
Ośw. maj. na dzień rozpoczęcia stosunku pracy - P. P. Duraj.pdf2,14 MB
sprawozdanie finansowe za 2016r.39,00 kB
zał. 1 do sprawozdania finansowego za 2016r.163,72 kB
zał. 2 do sprawozdania finansowego za 2016r.182,34 kB
zał. 3 do sprawozdania finansowego za 2016r.89,44 kB
zał. do sprawozdania finansowego za 2016r.224,52 kB
Sprawozdanie finansowe za 2017r.3,12 MB
Duraj Paweł - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.pdf2,15 MB
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok39,50 kB
Zał.1 do sprawozd. finansowego za 2018 rok60,50 kB
Zał.2 do sprawozd. finansowego za 2018 rok140,53 kB
Zał.3 do sprawozd. finansowego za 2018 rok243,16 kB
Zał. 3_ do sprawozd. finansowego za 2018 rok59,00 kB
Dokumenty powiązane
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 16 maja 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38530322 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony