Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Budownictwo, geodezja, nieruchomości Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków

Opis
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101t.j. z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 t.j. z późn. zm.);

Miejsce
Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko nr 20 w Biurze Obsługi Interesantów
po wcześniejszym pobraniu biletu do systemu kolejkowego.
Informacja
Tel: (32) 295 67 79, 295 69 35
fax: (32) 295 67 55
   
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30
czwartek                            7.30-18.00
piątek                               7.30-13.00
Wymagane dokumenty
Oryginały lub notarialnie poświadczone kopie dokumentów określających zmianę danych ewidencyjnych.
Załączniki
Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów

Istnieje możliwość pobrania załączników na stronie WWW.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). Załączniki do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 20.
Opłaty
nie podlega opłacie
Termin załatwienia sprawy
Okres oczekiwania na wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wynosi do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego, aktualizacja operatu następuje po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy
Przysługuje. W przypadku wydawania decyzji o wprowadzeniu zmiany przysługuje prawo odwołania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi
Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany może wystąpić osoba ujawniona w tej ewidencji lub inna osoba, której przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, o ile załączy do wniosku dokument potwierdzający istnienie tych praw.

Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:
1) prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych, jeżeli właściwy organ przekazał je do wprowadzenia do ewidencji gruntów i budynków.
2) opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
3) dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
4) ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciel, użytkownik wieczysty, władający ma obowiązek zgłoszenia do ewidencji gruntów i budynków w terminie 30 dni zmian danych objętych tą ewidencją.

W przypadku, gdy niezbędne są dodatkowe dokumenty prawne, geodezyjne lub kartograficzne, bądź dodatkowe wyjaśnienia, wnioskodawca wezwany zostaje do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień, dowodów, itp.

W przypadku, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie tej aktualizacji, wydawana jest decyzja o wprowadzeniu zmiany.
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia.
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to:   tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.
 
 
Pliki

Osoba odpowiedzialnaArleta Grzesik
Data utworzenia3 lipca 2003
UdostępniłKrzysztof Nowicki
Data udostępnienia7 grudnia 2016

    Data ost. zmiany: 18 maja 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 35832963 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony