Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zamówienia objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-09-25 Symbol:  ZP.WKM.271.4.80.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadania pod nazwą:
A. „Teren rekreacyjno sportowy”
B. „Zakup i montaż huśtawki „Bocianie Gniazdo”
C. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – w ramach zadań”:
C1. „Rozbudowa Strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń”
C2. „Kalistenika po sąsiedzku”
D. „Doposażenie Placu Zabaw wraz z siłownią zewnętrzną dla małych dzieci na terenie placu szkolnego S.P. nr 28”
E. „Plac Zabaw”
F. „Siłownia na powietrzu/miejsce rekreacji”
G. „Aktywny Junior-Aktywny Senior”
H. „Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP drugi Etap”
I. „Rewitalizacja parku w pobliżu SP21 i stacji benzynowej i modernizacja placu zabaw”
J. „Budowa placów zabaw i Skwerki rodzinne”
K. „Psi Gród czyli osiedlowy plac zabaw i szkoleń dla czworonogów”
L. „Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj - Sikorka”.
2018-09-25 Symbol:  ZP.WIM.271.4.71.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z poźn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26” – prace projektowe.
2018-09-17 Symbol:  ZP.WIM.271.4.76.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie p.n.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dabrowa Górnicza” – roboty budowlane. Zamówienie podobne.
2018-09-14 Symbol:  ZP.bri.271.4.78.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadnie pn.: Projekt: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II
Realizacja zadań pedagoga ulicy (streetworkera) prowadzona przez 2 osoby w 2 obszarach rewitalizacji objętych projektem „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I”,
w środowiskach: dzieci i młodzieży (Osiedle Łączna) oraz osób bezrobotnych (Ząbkowice) spędzających czas na ulicy:
Zadanie A: Pedagog ulicy (streetworker) dzieci i młodzieży - Osiedle Łączna
Zadanie B: Pedagog ulicy (streetworker) osób bezrobotnych – Ząbkowice
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2018-09-12 Symbol:  ZP.WIM.271.4.74.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.:„Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem”.
2018-09-10 Symbol:  ZP.WKD.271.4.77.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.:„Wykonanie robót budowlanych dla zadań remontowych wybranych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej obejmujących:
1. Utwardzenie terenu przy drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Al. Zagłębia Dąbrowskiego 4,6
2. Utwardzenie terenu przy drodze wewnętrznej na wysokości ul. Kasprzaka 18
3. Remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Kosmonautów 3,5
4. Remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Tysiąclecia 33
5. Remont nawierzchni dojścia do siłowni przy ul. Kuźniczka 48
6. Remont drogi przy ul. Zagórcze
7. Utwardzenie terenu przyległego do drogi wewnętrznej przy ul. Topolowej 32
8. Remont chodnika wraz z utwardzeniem terenu pod stanowiska postojowe w rejonie ul. Dąbrowskiego 38,44, ul. Łukasińskiego 17 i Chopina 30A
9. Remont nawierzchni jezdni przy ul. Jasnej
10. Remont chodnika przy ul. Florowskiej
11. Utwardzenie istniejącego terenu w rejonie parkingu przy ul. Reymonta 14
12. Remont chodników przy ul. Skibińskiego 5, Królowej Jadwigi 1, Traugutta 26
13. Utwardzenienie istniejącego terenu kostką betonową przy ul. Starej 13,15.
14. Remont chodników przy ul. 1 Maja 50 oraz ul. Wojska Polskiego 70 wraz z wyznaczeniem stanowisk postojowych
15. Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola nr 20 oraz Przychodni „Merkury” w Dąbrowie Górniczej – etap II
16. Utwardzenie dojścia do V Liceum Ogólnokształcącego od strony ul. Jaworowej
17. Remont chodnika w ciągu ul. Południowej
18. Utwardzenie terenu pod 6 stanowisk postojowych oraz chodnik przy ul. Ofiar Katynia
19. Remont chodnika wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Warszawskiej i Stacyjnej
20. Remont infrastruktury drogowej w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 38A
21. Remont chodnika, nawierzchni jezdni oraz stanowisk postojowych przy ul. Bandrowskiego 1B i 3A
22. Remont drogi przy Zespole Szkół Ekonomicznych
23. Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Anny 38,40
24. Zagospodarowanie terenu przy ul. Morcinka 8,10 i 16”
2018-09-06 Symbol:  ZP.WUA.271.4.73.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: Sporządzenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Jamki, Podlesie, Myśliwska, Katowicka, Św. Jana Pawła II”.
2018-09-05 Symbol:  ZP.WKD.271.4.72.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR pn.:„REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM OZNAKOWANIA PIONOWEGO, POZIOMEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA”.
2018-09-04 Symbol:  ZP.WKM.271.4.75.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.) , zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu za Remizą OSP”.
2018-09-03 Symbol:  ZP.WIM.271.4.68.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn. :
„Przejście podziemne pod torami linii 183” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”.
2018-09-03 Symbol:  ZP.WKM.271.4.69.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadania pn.:
Zadanie A: „Zabawy i festyny pod dachem”,
Zadanie B: „Nowa nawierzchnia pod nowym zadaszeniem”
2018-08-27 Symbol:  ZP.BRI.271.4.70.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn. Projekt: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II
Realizacja zadań na rzecz ograniczania przedwczesnego kończenia nauki szkolnej przez dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Osiedlu Łączna w Dąbrowie Górniczej, w ramach projektu: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I
Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2018-08-22 Symbol:  ZP.WIM.271.4.60.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR.na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej”.
2018-08-20 Symbol:  ZP.WIM.271.4.67.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: „Zielony skwerek przy Leśnej – zagospodarowanie terenu”.
2018-08-17 Symbol:  ZP.WKM.271.4.65.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z pracami aranżacyjnymi i interwencyjnymi w Gminie Dąbrowa Górnicza”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 34337905 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony