Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zamówienia objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-03-16 Symbol:  ZP.WKM.271.4.14.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Wyłapywanie i dowóz do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu Dąbrowy Górniczej”.
2018-03-09 Symbol:  ZP.WKD.271.4.13.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „PROWADZENIE WYBRANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZARZĄDU DRÓG KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ORAZ REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM W RUCHU DROGOWYM”
2018-02-28 Symbol:  ZP.WKM.271.4.12.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie :
"Dostawa i montaż dźwigu platformowego”.
2018-02-20 Symbol:  ZP.WUA.271.4.11.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: Sporządzenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ul. Toruńskiej i ul. Roździeńskiego”.
2018-02-20 Symbol:  ZP.WIM.271.4.7.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.
„Zagospodarowanie terenu Parku Hallera część A i B w Dąbrowie Górniczej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” oraz Budowa toalety publicznej w części A Parku w ramach zadania pn. „Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej” Roboty budowlane.
2018-02-05 Symbol:  ZP.WGN.271.4.10.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Wykonanie operatów szacunkowych”
2018-02-02 Symbol:  ZP.WIM.271.4.9.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego” - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.
2018-02-02 Symbol:  ZP.WGN.271.4.8.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR pn.: Zadanie A : „Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych ” – prace geodezyjne i kartograficzne Zadanie B : „Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych ” – sporządzenie wykazów.
2018-01-26 Symbol:  ZP.WGN.271.4.6.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie p.n.:
„Wykonanie w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza czynności mających na celu zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza położonych w Dąbrowie Górniczej:
- obręb Strzemieszyce Małe,
- obręb Tucznawa,
a objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.”
2018-01-24 Symbol:  ZP.WIM.271.4.5.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.:
„Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do skrzyżowania z ulicą Tworzeń” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Piłsudskiego nad torami PKP”.
2018-01-18 Symbol:  ZP.WA.271.4.3.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z póź.zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR pn.:„Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”
2018-01-17 Symbol:  ZP.WS.271.4.2.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: Świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1870 z późn. zm.) dla Gminy (miasta na prawach powiatu) Dąbrowa Górnicza w latach 2018-2022.
2018-01-11 Symbol:  ZP.WIM.271.4.1.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – miasto Dabrowa Górnicza” –roboty budowlane
2017-12-29 Symbol:  ZP.WIM.271.4.87.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR pn.:Remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego w mieście Dąbrowa Górnicza w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I”.
2017-12-21 Symbol:  ZP.WKD.271.4.86.2017
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1599 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR, na zadanie p.n.: „Udostępnienie na rzecz Gminy do eksploatacji tymczasowego przejścia dla pieszych w poziomie szyn przez tory nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 w km 68,878 linii nr 62 Tunel- Sosnowiec w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce, jako łącznika ul. Towarowej i ul. Transportowej w Dąbrowie Górniczej”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 31810363 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony