Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Architektura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
zgłoszenie rozbiórki budynku

Opis
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.07.94 r. – Prawo budowlane ( Dz.U.2016.290 j.t. )

Miejsce
Wydział Urbanistyki i Architektury
stanowisko nr 14 w Biurze Obsługi Interesanta
Informacja
Tel: (32) 295 69 00
fax: (32) 295 96 87
Wymagane dokumenty
- pisemny wniosek (wg wzoru)
- 2 egz. dokumentacji zawierającej:
- plan sytuacyjny,
- rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót,
- termin rozpoczęcia prac
- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
Załączniki
- zgłoszenie rozbiórki - wniosek / druk nr 12 /
- oświadczenie o prawie dysponowania obiektem / druk nr 3 /
Opłaty
nie podlega opłacie
Termin załatwienia sprawy
W terminie 21 dni od dostarczenia przez inwestora niezbędnych materiałów.
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
Uwagi
- organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę jeżeli prace rozbiórkowe mogą wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymagają zachowania warunków od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie rozbiórki oraz w przypadku gdy rozbierany obiekt jest wyższy niż 8 m lub usytuowany bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
- organ może żądać /ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia/ przedstawienia projektu rozbiórki zawierającego  dane o obiekcie budowlanym  i dane dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych.
- roboty rozbiórkowe można rozpocząć przed przyjęciem przez organ zgłoszenia lub wydania pozwolenia jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia.
Przetwarzanie danych osobowych
"Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia.
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim,
w Dąbrowie Górniczej to: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.".
Pliki

Osoba odpowiedzialnaIlla Marek
Data utworzenia27 lipca 2005
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia27 lipca 2005

    Data ost. zmiany: 15 maja 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 36324781 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony